Netteki Blog

Gazali’nin Hayatı Kısaca Ve Öz

28.02.2023
336
Gazali’nin Hayatı Kısaca Ve Öz

Ünlü İslam alimi Gazali, 1058 senesinde Horasan bölgesinin Tus şehrinde dünyaya gelmiştir. İlk eğitimini de burada almıştır.

Sonrasında ise Cürcan şehrine gitmiş ve eğitimine burada devam etmiştir. Ardından da Nişabur’da yer alan Nizamiye Medresesinde eğitim görmüştür. Eğitimin ardından ise Büyük Selçuklu Devleti veziri olan Nizamülmülk ile görüşmüştür.

Nizamülmük, kendisinden çok etkilenmiştir. Ona yeni bir görev vermiş ve Bağdat’a yollamıştır. Bağdat’ta yer alan Nizamiye Medresesinin baş müderrisi olmuştur.

Çevresi tarafından çok sevilen ve saygı duyulan bir ilim adamı haline gelmiştir. Sonrasında medresedeki görevinden ayrılıp Şam’a gitti ve 2 sene burada kaldı.

Oradan Tunus’a geçerek, tasavvuf konusunda kendisini iyice geliştirdi. Sufi yaşamına ilgi duydu ve öyle yaşadı.

Sonrasında tekrar Nizamiye Medreselerine döndü ve burada eğitim vermeye devam etti. Ardından ise doğduğu şehir olan Tus’a gitti ve 1111 senesinde burada vefat etti.

Fikir Hayatı ve Eserleri

Gazali çok yönlü bir alimdi. Birden fazla alanda önemli çalışmalar yaptır. Bunların arasında edebiyat, kelam, İslam şeriatı, fıkıh, mantık ve tasavvuf bulunmaktadır.

Bu alanların hepsinde de onlarca başarılı eser verdi. Ona göre gerçeği bulmak isteyenler 4 gruptan oluşuyordu.

Bunlar kelamcılar, sufiler, felsefeciler ve batınilerdir. Bazı eserleri ise şunlardır.

  • İhya-u Ulumi’d-din: En ünlü eseridir. Tasavvuf ve fıkıh ile alakalı görüşlerini barındırır.
  • El Münkız Mine’d Dalal: Gerçeğe ve hakikate nasıl eriştiğini anlattığı eseridir.
  • Makaasidü’l Felasife: Felsefe ile alakalı eseridir.
  • El Mustafa: Fıkıh ile alakalı bir başka kitaptır ve 4 bölümden oluşmaktadır.
  • Tehafütü’l Felasife: Aristo’nun felsefeye olan bakışını eleştirmek gayesi ile yazılmış bir eserdir.
  • El İktisad fi’l İtikad: İtikat ile alakalı konuları içeren bir eserdir.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.