Netteki Blog

Harezmi Kimdir Kısaca

28.02.2023
421
Harezmi Kimdir Kısaca

Harezmi Fars doğumlu ve 780 senesinde hayata gelmiş bir bilim insanıdır. Harizmi birçok alanda bilimsel çalışmalar yapmış bir İslam alimidir.

Harezm bölgesinin Hive şehrinde doğmuş ve 850 senesinde Bağdat’ta hayatını kaybetmiştir. Harezm’de temel eğitimini alır ve kendini geliştirmek ve ileri bilim öğrenebilmek için Bağdat’a yerleşir.

Abbas Halifesi Mem’un tarafından yetenekleri keşfedilir ve Bağdat Saray Kütüphanesi idaresinde görevlendirilir.

Bağdat Saray Kütüphanesi Antik Yunan, Mısır ve Mezopotamya kayakları ile dolu bir ilim yuvası olduğu için kendini burada daha da geliştirerek eserlerini yazmaya ve matematik alanında çalışmalarını artırmaya başlamıştır.

Harezmi ’nin matematik alanındaki çalışmaları tüm matematik dünyasına adeta ışık tutmuştur. Harezmi cebir kelimesini ilk defa kullanan ve matematiğe kazandıran kişidir.

Ayrıca ikinci dereceden denklem çözerken x kullanan, yani bilinmeyen ya da istenen sonucun yerine x yazıp işlemi devam ettiren ilk kişidir. Bu yöntemi matematik dünyasına kattığı için oldukça önemli bir matematikçidir.

Bir dönem Hhindistan’da bulunmuş ve burada sayıları ve basamakları ifade edebilmek için sembolleri ya da basamaklı sayı sistemlerini kullandıklarını fark ederek bunu kendi toplumuna kazandırması gerektiğini düşünmüştür.

Harezmi bu konuda bir kitap yazmıştır ve kitabı Avrupa’da da kullanılmak üzere Latince ‘ye çevrilmiştir. Kitabının ismi ise Algoritmi de numero Indorum’dur.

Bu kitap sayesinde rakamlar ve 0 Batı dünyasının da öğrenebileceği bir bilgi olarak sunulmuştur. Yani Harezmi hem batı dünyasının hem de tüm dünyanın matematiksel işlemlerinin temelini atmış bir bilim adamıdır. 2. Dereceden denklem çözmey de Harizmi bulmuştur.

Harezmi cebirin babası olarak bilinir. Cebir kelimesi ise kitabında geçen ikinci dereceden denklem çözme metodlarından biri olan el-cebr’den gelmektedir. Bugün modern matematiğin ve işlem pratikliğinin babası Harezmi ’dir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.