Netteki Blog

Cinlerin Özellikleri Maddeler Halinde

28.02.2023
1.550
Cinlerin Özellikleri Maddeler Halinde

Cinler, tıpkı insanlar gibi irade sahibi varlıklardır.
Ruhani varlıklar olan cinler, insanlar gibi akla ve bilince sahiptirler.

Nasıl insanlar iyi, kötü, hayırlı, hayırsız olarak nitelendirilebiliyor ise cinlerde de aynı kategoriler bulunmaktadır. İyi cinler olduğu gibi kötü cinler de bulunmaktadır.

Sorumluluk taşıyan varlıklardır. Yaptıkları her kötü hareketin sorumluluğunu üzerlerinde taşırlar. İnsanlarda olduğu gibi yaptıkları günahların cezaları bulunmaktadır.

İnsanların yaşam döngülerine benzer hayatları vardır. Doğar, büyür, evlenir, çoğalır, yaşlanır ve ölürler.
Cinler ile iletişim kurmak mümkündür.

Kur’an içerisindeki pek çok ayette insanlardan ve cinlerden bahsedilmektedir. Bu iki varlık çoğu ayette aynı anda geçer. Benzerlikleri böylece vurgulanmaktadır.

Bazı hayırlı işler için cinlerden yardım alınabilir. Onların görüşleri ve bilgilerinden faydalanılabilir. Kötü niyetli işler için cinlerden yardım almaya çalışmak tehlikelidir ve dini açıdan da hoş görülmemektedir.

Hayırsız işler için kullanılan cinler büyük zararlar görülmesine neden olabilir. Sadece işin yapılacağı kişiye değil işi yaptıran kişiye de zarar verirler.

Ateşten yaratılmış varlıklardır.

İnsanda bulunan duyu organları ile algılanamazlar.

İnsan ve hayvan suretlerine bürünebilme yeteneğine sahiptirler.

Bir yerden bir yere çok hızlı bir şekilde hareket edebilirler. Çok uzak mesafeleri ışık hızında kat edebilirler.

Ömürleri insanlara göre çok daha uzundur.

İnsanlar ve cinler bazı açılardan birbirlerine benzeyen iki türdür. Özellikle irade sahibi olmaları ve yaptıklarının sorumluluğunu taşımaları nedeniyle insanların başka bir forma bürünmüş hali olarak düşünülebilir.

Bu düşüncede kronolojik bir hata bulunmaktadır. Cinler insanlardan önce yaratılmış varlıklardır. Cinler ile iletişime geçmek herkesin yapabileceği ya da kaldırabileceği bir olay değildir.

Kötü bir cin ile karşı karşıya olma riski bulunduğu için ruh sağlığınızı derinden etkileyebilecek şeyler yaşayabilirsiniz. Bu konularda güçlü bir insan değilseniz, ruh çağırma gibi ritüellerden kaçınmalısınız.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.