Kategori: Kpss Soru Cevap

türgişler hakkında kısa bilgiler

Türgişler hakkında kısa bilgiler

Türgişler hakkında kısa bilgiler Bu yazımızda sizlere Türgişler hakkında maddeler halinde kısa bilgiler vereceğiz.İnternetten derlediğimiz bilgilerle her türlü bilgiye bu konu sayesinde erişmiş olacaksınız. Türgişler’in kendilerine ait alfabeleri bulunmaktadır. Başkenti Balasagun’dur. Kurucusu Baga Tarkan’dır.Batı Türkistan …
uygurlar

Uygurlar hakkında kısaca bilgi

Bu makalemizde maddeler halinde Uygurlar hakkında kısaca bilgiler vereceğiz.Umarız işinize yarar. İkinci Göktürk devletini yıkarak kendi devletlerini kurdular Türk kökenli olup şu anda Türkistan’ın doğusunda hüküm sürmektedir Tarım ve ticaret faaliyetleri ile öne çıkmışlardır.Bunun dışında …
kırgızlar hakkında kısaca bilgi

Kırgızlar hakkında kısaca bilgi (840-1207 )

Kırgızlar hakkında kısaca bilgi (840-1207 ) 840-1207 yılları arasında yaşamışlardır Kırgızlar egemenlikleri altında bulundukları Uygurlar’ı yıkarak kendi devletlerini kurdular Kurdukları devlet Ötüken merkezlidir Orta Asya’da egemenlik kuran son Türk devletidir. Moğol hakimiyetine girdikten sonra Moğolların …
karluklar hakkında kısaca bilgi

Karluklar hakkında kısaca bilgi

Karluklar hakkında kısaca bilgi Karluklar 766-1215 yılları arasında hüküm sürmüş , Orta Asya’da kurulmuş bir Türk devletidir. Devletin merkezi Balasagun’dur. Bir süre Göktürk devletine bağlı yaşamışlardır Karahanlı devletinin kurulmasında rol oynadılar Karluğun kelime anlamı “kar …

Göktürkler hakkında kısa bilgiler maddeler halinde

Göktürkler hakkında kısa bilgiler maddeler halinde Göktürk Devleti 1-Türk adıyla kurulan ilk devlettir. 2-Orta Asya’da Ötüken merkezli kurulmuştur 3-Devletin kurucusu Bumin kağan’dır. 4-En parlak dönemini Mukan kağan döneminde yaşamıştır. 5-Ulus bilinci gelişmiştir 6-İpek yolu hakimiyeti …

Kpss Tarih İslamiyet öncesi Türk Tarihi notları

İslamiye Öncesi Türk Tatihi kpss notları Türk adının anlamları Çin kaynaklarında : Miğfer İran kaynakları : Güzel insan Doerfer’ göre : Devlete bağlı halk Uygur metinlerinde : Güç , Kuvvet Kaşgarlı Mahmut’a ait Divanı-Lügatit Türk’de …

Atatürk hangi sözü nerede söyledi ( Kpss )

Atatürk hangi sözü nerede söyledi   Ya İstikal ya ölüm – Sivas kongresi Ben size taarruzu değil ölmeyi emdrediyorum – Çanakkale savaşı Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir İleri – Büyük Taarruz Geldikleri gibi giderler – İstanbul’un …

Büyük Selçuklu devleti hakkında kısa bilgiler özellikleri

Büyük Selçuklu devleti hakkında kısa bilgiler Kendilerinden sonraki Türk-İslam devletlerine örnek oldular İslam dünyasının siyasi liderliğini yaptılar Dünyanın ilk üniversitelerinden biri olan Nizamiye medreselerini yaptılar Ömer Hayyam tarafından Melikşah adına Celali  takvim yapıldı Atabeylik ve …

Anadolu Selçuklu Devleti maddeler halinde kısa bilgiler (Kpss)

Anadolu Selçuklu Devleti kısa bilgiler Süleyman Şah dönemi iznik merkeze alınarak devleti kurdu 1.kılıçarslan dönemi Haçlı seferine karşı başarısız oldu Başkenti İznikten Konya’ya taşıdı 2. kılıçarslan dönemi Miryokefalon savaşı sonunda Bizansı yendi.Anadolunun Türk yurdu olduğu …
İskitler

iskitler (Sakalar) hakkında kısa bilgiler

İskitler hakkında kısa bilgiler 1-Bilinen ilk Türk boyudur. 2–Bozkırın Kuyumcuları olarak bilinirler. 3-En önemli Hükümdarı Alper Tunga’dır.İranlı şair Firdevsi’nin “Şehname” adlı eserinde Alper Tunga’dan “Afrasiyap” adı ile bahsedilmiştir. Firdevsi bu eserini Gazneli Mahmut’a sunmuştur. Eserde …