Kategori: Kpss Soru Cevap

Göktürkler hakkında kısa bilgiler maddeler halinde

Göktürkler hakkında kısa bilgiler maddeler halinde Göktürk Devleti 1-Türk adıyla kurulan ilk devlettir. 2-Orta Asya’da Ötüken merkezli kurulmuştur 3-Devletin kurucusu Bumin kağan’dır. 4-En parlak dönemini Mukan kağan döneminde yaşamıştır. 5-Ulus bilinci gelişmiştir 6-İpek yolu hakimiyeti …

Kpss Tarih İslamiyet öncesi Türk Tarihi notları

İslamiye Öncesi Türk Tatihi kpss notları Türk adının anlamları Çin kaynaklarında : Miğfer İran kaynakları : Güzel insan Doerfer’ göre : Devlete bağlı halk Uygur metinlerinde : Güç , Kuvvet Kaşgarlı Mahmut’a ait Divanı-Lügatit Türk’de …

Atatürk hangi sözü nerede söyledi ( Kpss )

Atatürk hangi sözü nerede söyledi   Ya İstikal ya ölüm – Sivas kongresi Ben size taarruzu değil ölmeyi emdrediyorum – Çanakkale savaşı Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir İleri – Büyük Taarruz Geldikleri gibi giderler – İstanbul’un …

Büyük Selçuklu devleti hakkında kısa bilgiler özellikleri

Büyük Selçuklu devleti hakkında kısa bilgiler Kendilerinden sonraki Türk-İslam devletlerine örnek oldular İslam dünyasının siyasi liderliğini yaptılar Dünyanın ilk üniversitelerinden biri olan Nizamiye medreselerini yaptılar Ömer Hayyam tarafından Melikşah adına Celali  takvim yapıldı Atabeylik ve …

Anadolu Selçuklu Devleti maddeler halinde kısa bilgiler (Kpss)

Anadolu Selçuklu Devleti kısa bilgiler Süleyman Şah dönemi iznik merkeze alınarak devleti kurdu 1.kılıçarslan dönemi Haçlı seferine karşı başarısız oldu Başkenti İznikten Konya’ya taşıdı 2. kılıçarslan dönemi Miryokefalon savaşı sonunda Bizansı yendi.Anadolunun Türk yurdu olduğu …
İskitler

iskitler (Sakalar) hakkında kısa bilgiler

İskitler hakkında kısa bilgiler 1-Bilinen ilk Türk boyudur. 2–Bozkırın Kuyumcuları olarak bilinirler. 3-En önemli Hükümdarı Alper Tunga’dır.İranlı şair Firdevsi’nin “Şehname” adlı eserinde Alper Tunga’dan “Afrasiyap” adı ile bahsedilmiştir. Firdevsi bu eserini Gazneli Mahmut’a sunmuştur. Eserde …