Netteki Blog

Kpss Tarih İslamiyet öncesi Türk Tarihi notları

28.02.2023
361
Kpss Tarih İslamiyet öncesi Türk Tarihi notları

İslamiye Öncesi Türk Tatihi kpss notları

Türk adının anlamları

Çin kaynaklarında : Miğfer

İran kaynakları : Güzel insan

Doerfer’ göre : Devlete bağlı halk

Uygur metinlerinde : Güç , Kuvvet

Kaşgarlı Mahmut’a ait Divanı-Lügatit Türk’de : Olgunluk çağı

Ziya gökalp’e göre: Töreli,nizam sahibi

Vambery’e göre: Türemek anlamlarında kullanılır.

Not: Türk adı ilk kez Çin kaynaklarında geçerken , Türkiye adı ise ilk defa Bizans kaynaklarında geçmektedir.

 

Orta Asya Kültür Merkezleri

1-Anav : Orta Asya’nın en eski kültür merkezidir

2-Afanasiyevo Kültürü : Orta Asya’daki en eski Türk kültür merkezidir

3-Kelteminar Kültürü (MÖ 3000): Orta Asya’da yerleşik yaşamın görüldüğü kültür merkezi olarak bilinmektedir

4-Andronova: Türkler’in yaşadığı kültür merkezidir.

5-Tagar : Orta Asya’nın en gelişmiş Türk kültür merkezidir

6-Karasuk : Orta Asya’da demirin ilk işlendiği kültür bölgesi olarak bilinmektedir.

 

Türk Göçlerinin nedenleri

1-Kuraklık ve kar fırtınaları

2-Çin ve Moğol baskıları ( Dış neden olduğuna dikkat edin)

3-Yeni yerler görme isteği ( Merak duygusu)

4-Türk cihan hakimiyeti isteği

5-Hayvan Hastalıkları

6-Boylar arası mücadele

7-Hızlı nüfus artışı ve kaynakların hızlı tükenmesi

Türk Göçlerinin sonuçları

1-Türk kültürü geniş alanlara yayıldı

2-Türklerin din ve dil yapıları değişti

3-Türk tarihinin bir bütün içinde incelenmesi zorlaştı

4-Yeni Türk devletleri kuruldu

İskitler hakkında kısa bilgiler

1-Bilinen ilk Türk boyudur.

2Bozkırın Kuyumcuları olarak bilinirler.

3-En önemli Hükümdarı Alper Tunga’dır.İranlı şair Firdevsi’nin “Şehname” adlı eserinde Alper Tunga’dan “Afrasiyap” adı ile bahsedilmiştir. Firdevsi bu eserini Gazneli Mahmut’a sunmuştur. Eserde İstkitler ile Persler arasındaki savaş konu edilmiştir

4-Hayvancılıkla uğraşıp göçebe bir hayat yaşamışlardır.

5-İskitler tarihte ilk defa atı evcilleştiren ve atlı arabayı kullanan Türk topluluğudur.

6-Destanları : Şu ve Alper Tunga’dır.Alper Tunga Destanı’nda Persler ile yaptıkları mücadele, Şu Destanı’nda ise Büyük İskender ile yaptıkları mücadele anlatılmaktadır.

7Gök Tanrı inancını benimsemişlerdir.

8-Dünyanın ilk kadın hükümdarı olan Tomris Hatun bu dönemde yaşamıştır

9-Bugünkü Yakut Türklerinin atası sayılan İskitler gerek batıdan Avrupalı topluluklarının, doğudan ise Yüeçilerin baskıları gerekse teşkilatlanma, devletleşme aşamasına geçemedikleri için dağılmışlardır.

10Savaşçı bir Türk boyudur

11-En çok Perslerle (İranlılar) mücadele etmişlerdir.

12Kemer, kemer tokası ve pantolonu ilk defa kullanmışlar ve tüm dünyaya da tanıtmışlardır.

 

Asya Hun Devleti

4-Metehan vatan sevgisinden ilk bahseden Türk hükümdarıdır.
5-Metehan şanyü ünvanıyla tahta çıkmıştır.
6-Metehan onlu sistemi bularak ilk defa düzenli orduyu kurmuştur.
7-Çin’i vergiye bağlamış,asimile olmamak için sınırlarına katmamıştır.
8-Metehan’dan sonra başak geçen Ki-ok zamanında ise Çin’in yaşam tarzına karşı bir özenti başlamıştır.
-Çin etrikaları
-Boylar arası mücadele
-Halkın kağanlara karşı itaatsizliği gibi sebeplerden dolayı devlet 2’ye ayrılmıştır.
Kavimler göçünün nedenleri
1-Asya Hun Devleti’nin yıklıması sonucunda nüfus Hazar ve Aral Gölü etrafında (Batı Asya) yoğunlaştı ve buralardaki kabileler arasındaki çekişmelerin artması ile nüfusun batıya doğru kayması kavimler göçünü başlatmıştır.
2-Hunlar İdil (Volga) nehrinin batısına kadar ilerleyerek buradaki barbar kavimleri yerlerinden çıkartmış ve bu kavimler Avrupa’ya doğru göç etmeye başlamışlardır.
3-Avrupa’ya göç eden barbar kavimler Avrupa’yı etkilemişlerdir.
Kavimler göçünün sonuçları
1-Avrupa hun devleti kuruldu
2-Roma imparatorluğu ikiye ayrıldı
3-Kilise kapandı skolastik düşünce ortaya çıktı
4-Hristiyanlık yayıldı
5-Avrupa’da derebeylik (feodalite) ortaya çıktı.
6-En önemli sonuçlardan birisi ise ilk çağ kapandı , orta çağ başladı.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.