Netteki Blog

Göktürkler hakkında kısa bilgiler maddeler halinde

28.02.2023
317
Göktürkler hakkında kısa bilgiler maddeler halinde

Göktürkler hakkında kısa bilgiler maddeler halinde

Göktürk Devleti

1-Türk adıyla kurulan ilk devlettir.

2-Orta Asya’da Ötüken merkezli kurulmuştur

3-Devletin kurucusu Bumin kağan’dır.

4-En parlak dönemini Mukan kağan döneminde yaşamıştır.

5-Ulus bilinci gelişmiştir

6-İpek yolu hakimiyeti için önce Akhunlara karşı Sasanilerle,Sonra da Sasanilere karşı Bizansla işbirliği yaptılar

7-Bizans’a Türkşad adıyla ilk Türk elçisini yolladılar

8-Orta Asya’da kurulan en güçlü Türk devletidir.

9-Tapo Kağan Budizm’i kabul eden ilk hükümdardır (Türklerde)

 

2.Göktürk devleti

1-Orta Asya’da Kutluk ilteriş kağan tarafından kurulmuştur.

2-Çin’ e karşı bağımsızlık savaşı verdiler

3-İlk Türk alfabesi olarak kabul edilen Orhon alfabesini kullandılar

4-Ergenekon ve Bozkurt destanları bu devlete aittir.Orhun yazıtlarını yazdılar

 

Orhun yazıtlarının özellikleri

1-Türk dilinin,edebiyatının tarihinin ilk yazılı belgeleridir.

2-Yolluğ tigin tarafından yazılmıştır

3-Siyasetname türünde yazılmıştır

4-Bir yüzü Türkçe bir yüzü Çincedir.

5-Bilge kağan , Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir

6-8.yüzyılda yazılmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.