Netteki Blog

Büyük Selçuklu devleti hakkında kısa bilgiler özellikleri

28.02.2023
214
Büyük Selçuklu devleti hakkında kısa bilgiler özellikleri

Büyük Selçuklu devleti hakkında kısa bilgiler

 • Kendilerinden sonraki Türk-İslam devletlerine örnek oldular
 • İslam dünyasının siyasi liderliğini yaptılar
 • Dünyanın ilk üniversitelerinden biri olan Nizamiye medreselerini yaptılar
 • Ömer Hayyam tarafından Melikşah adına Celali  takvim yapıldı
 • Atabeylik ve ikta sistemini düzenli uyguladılar

Önemli not : Selçuk Bey tarafından Cent kendi başkent olmak üzere Oğuzların kınık boyu tarafından kurulan ilk büyük Oğuz kökenli Türk-İslam devletidir.

 

Vezir Nizamülmülk

 • Selçuklularda ilk kez ikta sistemini kurdu
 • Siyasetname adlı eseri yazdı
 • Atabey ünvanını kullanan ilk Selçuklu veziridir.

Nizamiye medreseleri

 • Dünyanın ilk üniversitelerinden biri sayılır ve Nizamülmülk tarafından kurulmuştur.
 • Yapılmasının sebebi ; Batınilerin zararlı faaliyetlerini engellemektir.
 • Memur ve din adamı yetiştirildi

Büyük Selçuklu devletinin yıkılma nedenleri

 • Oğuz  (Türkmen) isyanı
 • Veraset sistemi ve taht kavgaları
 • Atabeylerin bağımsız hareket etmeleri
 • Batınilik ve Abbasilerin baskısı

 

 

 

 

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.