Netteki Blog

Kuranda Geçen K Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

28.02.2023
1.460
Kuranda Geçen K Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Erkek isimleri Kuran’da mevcuttur. Kız bebekler içinde çok güzel Kuran isimlerinin bulunduğu bilinmektedir. Siz erkek bebeğiniz için özellikle Kuran’dan ve de K harfiyle başlayan bir isim düşünüyorsanız, makalemiz size yardımcı olabilir.

K harfiyle başlayan diğer kardeşlere uyum sağlaması için bebeğinize özellikle K harfiyle başlayan bir Kuran ismi bulmanız gayet alışıldık bir durumdur.

Bu sürü aile, kardeşlerin aynı harflerle başlayan isimler olmasını tercih etmektedirler. Aynı ses ya da anlam yapısında isimler tercih eden aileler de bulunmaktadır.

Bu makalede sadece Kuranda yazılı ve de K harfiyle başlayan erkek bebek isimleri bulunabilecektir. Aşağıdaki isim listesini buyurun inceleyin.

Kuranda Geçen K Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

KERİM: Asil, eli açık, soylu, yüce, ulu, büyük

KABİL: Hz. Adem’in oğlu, kabul eden, kabul edici

KAMBER: Sadık dost. İkinci anlamı ise: Köle

KADRİ: İtibar, değer, kıymet ve onurla ilgili

KANİ: İnanmış, kanmış kişi

KASIM: Ayıran, bölen, taksim eden. 2. Ay adı: Kasım Ayı. taksim eden, ayıran bölen. kasım b. muhammed (s.a.): hz. muhammed (s.a.s)’in oğlunun ismi. küçük yaşta vefat etmiştir. 2. kinci, ezici, ufaltıcı. 3. yılın 11. ayı. 4. yılın kış bölümü.

KEMAL: Erdem, bilgi. Olgunluk, yetkinlik, eksiksizlik. En yüksek değer Örnek: Tozu kaldı ise bir paket al, saçak tütün iç. Bunun kemali altmış para! M. Ş. Esendal

KAŞİF: keşfeden, bulan, meydana çıkaran. Var olan ancak bilinmeyen bir şeyi bulan, ortaya çıkaran kimse, bulucu.

KADEM: Yarım arşın uzunluğunda eski bir ölçü. 2. Uğur.

KUZEY: Bu yöne düşen, bu yönle ilgili olan, şimali.

KAAN:  1. çin ve moğol imparatorlarına verilen isim. 2. hakan, hükümdar.
KARAN: Kahraman, yürekli.

KARAKAN: bir tür dağ ağac

KARACAN: Rengi karaya yakın olan, esmer.

KERAMETTİN: bağış, ihsan ağırlama

KAYHAN: sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu

KAMER: Ay ışığı

KARAHAN: Esmer hükümdar manasına gelir.

KERİM:  Cömert

KARABEY: (bkz. karacabey)

KARANALP: karayağız, kahraman yiğit

KARTAY: Yaşlı, pir

KARATAY: Kara-Tay. Anadolu Selçuklu devlet adamı.

KAMURAN: (Bak: Kamran) (Osmanlıca’da yazılışı: kâmuran)

KAMİL: Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel.

KANDEMİR: güçlü soydan gelen

KUTSİ: Örnek: Falih Rıfkı, Türk gazeteciliğini bir vatan hizmeti telakki etmiş ve kutsi bir vazife gibi ifa ediyor. Y. K. Beyatlı. Kutsal anlamında
KIVILCIM: Hava gibi uçun halinde yalıtkan bir ortamda birdenbire oluşan kısa süreli elektrik boşalması.

KEREMŞAH:   Kerem-şah.  (bkz. kerem)

KOLÇAK: Mert ve yiğit anlamındadır.

KARTAL: Bir tür kuş. Yırtıcı ve asil bir kuştur. Beşiktaş takımının simgesidir.

KAZIM: Sinirini ve öfkesini belli etmeyen kimselere kazım denir.

KANER:  kahraman, yiğit güçlü

KEMALETTİN: Hem erdem, hem de bilgi sahibi olan

KENAN: Hazreti Yakup’un ülkesi, vaat edilmiş ülke; Cennet, Filistin.

KAPLAN: Kedigillerden, enine siyah çizgili, koyu sarı postu olan çevik ve yırtıcı hayvan.

KORKUT: Korkusuz, yavuz, heybetli.

KURT: işini iyi bilen, aldanmaz, kurnaz

KÖKSAL: kökünü derinliklere sal anlamında

KORAY: iyice kor rengine gelen ay

KUTAN: 1. dua, yalvarma. 2. saka kuşu. 3. saban.

KUTSAL: 1-Tanrı’ya adanmış olan. 2-Tanrısal olan, bütün var olanların, yeryüzüne ilişkin olanın üstünde yükselen, ondan bütünüyle başka olan. 3-Ahlaksal yetkinliğe ulaşan, bu yolla Tanrı’ya yakınlaşan kişilerin niteliği (azizler, evliyalar, ermişler).

KUDRET: Güç, kuvvet

KURTBEY: Kurt gibi atılgan, güçlü

KUTAY: Uğurlu ay anlamındadır.

KIRDAR: Ölçülü davranış

KIRHAN: Kırçıl han

KUBAT: Davranışları kaba olan kişi

KÖKER:  köklü soydan gelen kimse

KUTER: uğurlu kişi

KURTULUŞ: Bir yerin düşman işgalinden kurtulma günü.

KORTAN: Yalçın ve kesik kaya.

KOREL: Kor gibi

KORCAN:  kanı kaynayan

KORAL: Sınır muhafızı

KUTBAY: Uğurlu kişi

KORÇAK: Heykel

KORKMAZ: Korkmayan cesur kişi anlamında

KUTHAN: Kutlu hükümdar yada padişah

KILIÇHAN: Kılıç gibi keskin, kuvvetli, kahraman

KIRCA: Ufak ve sert taneli kar.

KUNTAY: tür.) er. – (bkz. kunt).

KILIÇALP: Kılıç gibi, yiğit, cesur

KEYHAN: Dünya anlamına gelir.

KILIÇ:  Çelikten yapılan silah, sivri uçlu

KONUR: Açık san, boz, bozla sarı arası renk.

KORALP: Eski Türklerde kullanılan bir unvan

KUTLU: Uğurlu; kutsal; mutlu.

KUNTER: (fars.) er. – sağlam, kuvvetli.

KUTLAY: uğurlu ay

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.