Netteki Blog

Kuranda Geçen B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

28.02.2023
1.605
Kuranda Geçen B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Bir erkek bebeğiniz gelmiş dünyaya. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş her iki aileyle birlikte anneye ve babaya. Şimdi 9 aydır arayıp da hala bulamadığınız isim için daha da hızlı karar vermeniz gerekiyor.

Alternatifler var elbette. Ama net değiller hala. Erkek bebeğiniz için özellikle B harfiyle başlayan ve Kuran’dan bir isim arıyorsunuz.

Bunun için farklı aramalar yaptınız, birkaç da sonuca vardınız. Ama hala daha fazlasının olabileceğini düşünüyorsunuz ve her birini de bilmek çabası içindesiniz.

İşte bu yüzden de siz bu makaleden oldukça iyi bir şekilde istifade edebilirsiniz. Çünkü bu makale, sadece B harfinden Kuran isimleri bulabilirsiniz küçücük oğlunuza.

Kuranda Geçen B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

BAHA:  Bir kıymetin karşılığı yada fiyat manasına gelmektedir. Bir başka anlamı ise; Zariflik, güzelliktir. Kıymet ve değer. Bedel yada paha.( Osmanlıca olarak yazılışı: Bahâ)

BAHADIR: Kahraman, yiğit, cesur insan

BARS:  Kaplana benzeyen vahşi ve aynı zamanda yırtıcı bir hayvan pars.

BALA: 1. çocuk yavru. 2. yüksek, yüce, yukarı, (bkz. ali). 3. azat. 4. yedek atı. Yüksek. Yukarı. Yüce. Yüksek kat. (Osmanlıca’da yazılışı: bâlâ)

BARANSEL: Yağmur. Rahmet. (Osmanlıca’da yazılışı: bârân. (I) 1. Yüksek, ulu. 2. Üzüm, meyve, ağaçlar ve bitkilerin irisi. 3. İri koç. 4. Güç, kuvvet. 5. Esmer.

BAHATTİN: Dinin güzelliği ve hoşluğu anlamına gelmektedir.

BAKİ: Ölümsüz, kalımlı.  Sürekli 1. allah’ın isimlerindendir. genellikle “abd” takısı alarak kullanılır, (bkz. abdülbaki). kalıcı, sürekli, devamlı. varlığının sonu olmayan. ölümsüz. 2. artan, kalan, geriye kalan. 3. korunmuş. baki: – ünlü türk şairlerinden olup asıl adı abdülbaki mahmud’dur.

BAHİR: 1. deniz, derya. 2. yalancı, ahmak, alık. 3. ekin sulayıcı, sulayan. 4. belli, besbelli, açık, apaçık. 5. ışıklı, parlak, güzel. bahir (abdurrahman) ist. 1688-1746). osmanlı dönemi kadılarından. şair, bestekar.

BAYAR: 1. ulu, yüce saygın, soylu. 2. ekilmemiş toprak.

BARIN: Moğol devrinde Orta Asya’da büyük boylardan biri. 1. bütün, hep. 2. güç kuvvet. 3. göğüs. 4. moğol devrinde orta asya’da büyük beyliklerden biri.

BARBAROS: Barboros hayrettin paşa. Avrupalılar tarafından Ünlü Türk denizcisine takılan isim Kırmızı sakal

BEDİRHAN: ileri görüşlü, aydın lider

BARKAN: çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. hareketli kumu

BAHTİYAR: Bahtlı, talihli, mes’ud, mutlu, şanslı.(Elbette en bahtiyar odur ki: Dünya için ahireti unutmasın. Ahiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, malayani şeylerle ömrünü telef etmesin.

Kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selametle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girsin. M.)(Bahtiyar odur ki: Kevser-i Kur’aniden süzülen tatlı, büyük bir havuzu kazanmak için bir buz parçası nev’indeki şahsiyetini ve enaniyetini o havuz içine atıp eritendir. L.)

BARIŞ: Savaşsız, kavgasız, huzurlu, düzgün durum. Böyle bir antlaşmadan sonra insanlık tarihindeki süreç

BARLAS: kahraman, savaşçı manasına gelir.

BAŞER: Başta gelen anlamına gelmektedir.

BAHRİ: denize ait denize mensup, denizle ilgili. 2. denizci, levent. 3. tüyünden kürk olan, patkada denilen, gagası kaşığa benzer bir çeşit deniz ördeği.

BALABAN: Kuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiformes) takımının, balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından, sırtı siyah, diğer bölgeleri sarı, siyah, kahverengi karışık renkte olan, Palearktik bölge ve Güney Afrika’da yaşayan, Türkiye’nin pek çok yerinde yılın her mevsiminde görülen, kamışlık ve sazlıklarda yaşayan ve buralarda yuva yaparak kuluçkaya yatan, alaca karanlıkta ve gece faal olan yerli bir tür.

BALER: Cana yakın iyi insan, tatlı dilli güler yüzlü

BARKIN:  Seyahat eden, sürekli gezen, dolaşan gezgin anlamına gelir

BEHLÜL:  Hayır işlerinde bulunan hayır sahibi kimse. Sürekli gülen güler yüzlü.

BAŞAR: Başarılı ol ve olmak anlamındadır.

BABÜR: Bir tür kaplandır ve kökeni ise Hindistan’dır. Babür imparatorluğu hükümdarı babürşah isminden gelir.

BERKANT: güçlü, bozulmaz, yemin.

BEKİ : Duvarların üzerinde bulunan bir çeşit çalı yada çırpı örtü anlamandadır

BERHAN: Han soyundan olan

BERKAY: Ay ışığı, güçlü ay, sağlam yapılı

BUMİN: Göktürk devletinin kurucusudur.

BÜNYAMİN: Yakup peygamberin oğluna verdiği güzel isim

BEYAZIT: Birçok Osmanlı şehzadesinin adı olarak bilinir. 2. Yıldırım Beyazıt. Kimi zaman Beyazit olarak yazılır ve okunur.

BURHANETTİN: Dinin kanıtı ve ispatı manalarına gelmektedir.

BAYBARS:  Eski Türkler tarafından beslenen bir tür KAPLAN

BAYHAN: Güçlü ve aynı zamanda zengin insan manasına gelmektedir.

BEDRİ:  Tıpkı aya benzeyen ve onun gibi parlak olan aya ait manasına gelir.

BİLGE: Bilgi sahibi olan donanımlı akıllı insan

BATIKAN:  Batı bölgesinin kanı yada hanı manasına gelir.

BATI: Güneşin battığı yön anlamına gelmektedir.

BATIHAN: Batı’nın hükümdarı, hanı anlamındadır.

BATIRAY: Ay gibi yiğit Olan manasında

BATTAL:  Kahraman, cüsseli, heybetli, olduğundan daha büyük iri yapılı anlamlarındadır.

BATU: Güçlü yada Kuvvetli

BATUR: Korkusuz, yiğit

BATURALP: Yiğitler yiğidi anlamındadır.

BAYKAL: Yaban kısrağı Moğolistan’daki büyük göl adı

BAYBORA: Fırtına

BAYCAN: Zengin

BAYRAKTAR: Bayrak taşıyan anlamındadır.

BAYRAM: Önemli günler, tüm ülkece kutlanan dini yada ulusal değerler.

BAYSAL:  Sakin ve gürültüsüz, birlik dirlik beraberlik içinde

BAYÜLKEN:   Bay-ülken. bk. Ülgen.     (bkz. ülgen)

BEDİR: Dolunay anlamına gelmektedir.

BEDRETTİN: Ay gibi, temiz ve yüce

BEHİÇ: şen şakrak, neşeli ve güler yüzlü

BEHRAM: Merih Yıldızı anlamındadır.

BEHZAT: Soylu kişi

BEKİR: Yeni doğmuş, bakir anlamınfadır

BEKTAŞ: saygın olan denk ve eşit kimse

BERAT: İzinli, müsaadeli olmak / Diploma

BERK: Sağlam güçlü, dayanıklı

BEHÇET: Sevinç, güzellik, güler yüzlülük

BERKE: Cengiz Han’ın torununun adı Değnek, sopa, kamçı anlamında da kullanılır

BERMAL: Bir şeyler yapmakla ilgili, yapan, ortaya çıkaran, becerikli

BİLAL: İlk ezanı okuyan Bilal-i Habeşi’nin adından

BESİM: Güler yüzlü

BİRANT: Tek yemin Özelliği olan yemin

BİRCAN: Tek, eşsiz

BİROL: Tek ol, anlamında Bir + Ol

BOĞAÇHAN: İnanılmaz derecede güçlü , insanüstü gücü olan

BORA / BORAN: Ardından yağış getiren şiddetli rüzgar

BOZKURT: Türklerin Orta Asyadan çıkışında yol gösterdiğine inanılan efsanevi kurt

BULUT: Bildiğimiz bulut

BURAK: Hz Muhammed’in Miraç’ta bindiği bineğin ismi

BURHAN: Delil, kanıt

BÜLENT: Yüksek, uzun, erişilmesi zor, yüce

BURÇİN: Dişi geyik

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.