Netteki Blog

Yüce Allah’a sığınma duaları

27.12.2016
388
Yüce Allah’a sığınma duaları


Yüce ALLAH’a sığınma duası Nihat Hatipoğu: İnsanlar kalplerinde iman ve inanma gücü taşırlar ve bu gücün verdiği iç rahatlığı ile Allaha sığınırlar. Hayır ve şerrin Allahtan geldiğine inanarak Allaha sığınıp dua ederler. Allah ona açılan elleri geri çevirmez dilediğine dilediğini verir.

Ne Zaman Dua Etmeli?

Allah sıkıntılı kullarına en sıkıntılı anlarında bir çıkış kapısı gösterir, bu çıkış kapılarını bulmanın yolu da dualardan geçer. İçinden çıkamayacağınız anlarda, en zorda kaldığınız anlarda Allahtan yardım diler ve dua ederseniz mutlaka sesinizi duyup yardımınıza koşacaktır.

Sıkıntılı Anlarda Nasıl Dua Etmeli?

Sıkıntılı zamanlarınızda Allah’ım sana sığındım, sana güvendim diyerek gönlünüzden geçen her dileğinizi hayra çevirmesi için Allaha dua edin ve size yardım etmesini dileyin. Sizi her an gören ve duyan Allah sizi sıkıntıdan kurtaracaktır.

Allah’a sığınmak için okunacak dualar:

Kötülüklerden ve belalardan korunmak için Allah’a sığınma duası:

Okunuşu: Allahümme inni e-uzü bike min şerri ma alimtü ve min şerri malem a’lem.”

Anlamı: ”Allah’ım! Bildiğim ve bilmediğim bütün kötülüklerden sana sığınırım.”

Etkili bir dua!

“Allah’ım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılığın getirdiği tâkatsizlik ve bunaklıktan, kasvetten (katı kalplilikten), gafletten, yokluktan, zilletten, mal ve hayır azlığından, meskenetten (kötü hâlden) Sana sığınırım. Nefsin doymak bilmeyen ihtiyaç hissinden, küfürden, fâsıklıktan, hakka muhâlefetten ve ayrılıktan, nifaktan, süm’adan (amelleri insanların duyması için yapmaktan), riyâdan Sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, barastan ve her türlü kötü ve müzmin hastalıklardan Sana sığınırım.

Korkudan Allah’a sığınmak için bu duayı okuyun

Bismillâhirrahmanirrahim;

Yâ ilahe Cebrâile veya ilâhe İsrafile, veya ilahe Azrâile, veya ilâhe İbrahime ve İsmaile, veya münzile ’t-tevrât-i vel İncili ve ’z-Zebûri vel-Furkani, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm, ve sallallahu alâ seyidina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellim, İlâhî bi hürmeti hâzihil melâiketil erbaati ve bi hürmetir resûleyni, ve bi hürmetil kütübil erbâ’ati es’elüke en tahfazanî min şerri fulanibni fulanin.

Anlamı ise şu şekildedir;

“Rahman ve Rahim olan Allah adıyla. Ey Cebrâil, Mikâil, İsrâfil, Azrâil, adındaki meleklerin Allah’ı. Ey İbrahim ve İsmail’in Allah’ı. Ey Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan-ı Kerim olan Kur’an ’ın göndericisi. Yüce ve Azim olan Allah ’tan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur. Allah’ın salât ve selâmı Efendimiz Muhammed’in ve O’nun al ve ashabının üzerine olsun.

Ey Rabbim, şu dört melek hürmetine, şu iki elçin hürmetine, şu dört kitap hürmetine beni filan kimsenin şerrinden koru. ”

Yorumlar
  1. aydın dedi ki:

    iblisin esiri olmuş insanların şerrindensana sığınırım allahım