Netteki Blog

Tiyatronun Maddeler Halinde Özellikleri

28.02.2023
4.958
Tiyatronun Maddeler Halinde Özellikleri

Tiyatro, insanı yazı ile anlatmak yerine insan ile anlatmayı tercih eden bir sanat dalıdır. Bir tiyatro eserinin yazılırken, tiyatronun özellikleri dikkate alınmalıdır. Farklı tiyatro türleri ve bu türlerin kendilerine göre farklı özellikleri bulunmaktadır.

Tiyatronun Genel Özellikleri

♦ Tiyatro oyuncularının sözleri ile hareketleri uyum içerisindedir.

♦ Bir tiyatro eseri serim, düğüm ve çözüm olmak üzere üç bölümden oluşur.

♦  Tüm tiyatro eserleri sahnelenmiş olmasa da, sahnelenmesi amacıyla yazılmaktadır.

♦ Hayatta karşılaşılan pek çok olay tiyatro konusu olabilir.

♦ Tiyatronun duygusu ve konusu göz önünde bulundurularak farklı türlere ayrılmıştır. Bunlar : trajedi, dram, opera, operet ve baledir.

♦  Tiyatro yapıtlarında tüm oyun perdelere bölünerek sergilenir.

♦  Klasik tiyatro ve modern tiyatro olmak üzere iki ana başlığa ayrılır.

Klasik Tiyatro

♦  İzleyicilerde yoğun olarak acıma ve korku duyguları uyandırma amacıyla yazılmış yapıtlardır.

♦  Konular genelde tarihe ve mitolojiye dayanır.

♦  Tiyatro kahramanları doğa üstü yaratıklar, antik tanrılar ve soylu kişilerdir.

♦  Seviyeli bir dilin kullanılması gereklidir.

♦  Üç birlik kuralı denilen özelliğe uygun şekilde yazılmışlardır. Tiyatrodaki olaylar tek bir olay çerçevesinde, tek bir yerde ve tek bir günde gerçekleşmelidir.

♦  Ciddiliğin ağır bastığı eserlerdir.

♦  Koro kullanılır ve lirik şiirler okunur.

♦  Temel ahlaki değerler bu tiyatro türü için bir kutsal niteliğindedir.
Modern Tiyatro

♦  Bu tiyatro kategorisindeki en öne çıkan tür dram tiyatrolarıdır.

♦  Dram, trajedi ve komedinin harmanlanması sonucu oluşturulan bir türdür. İlk kez Shakespeare’in kaleminden yazılmıştır.

♦  Dram türünde konular çoğunlukla günlük hayattan ve tarihten esinlenilerek oluşturulur.

♦  Koro bulunmaz.

♦  Üç birlik kuralına uyulmaz.

♦ Dram türünde karşıtlıklara çok fazla yer verilir.

♦  Modern tiyatroda dram dışındaki tür ise müzikli tiyatrolardır.

♦  Operalarda replik yoktur. Müzik ile duygular anlatılır.

♦ Operatlarda hem müzik hem de sözlü anlatım kullanılır.

♦  Balede ise söz kullanılmaz. Dans ile duygular aktarılır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.