beylikdüzü escort

Netteki Blog

Temel Atma Ve İş Yeri Açma Duası (metinli)

05.01.2020
21
Temel Atma Ve İş Yeri Açma Duası (metinli)E’ûzü billâhi mineş-şeytânir-racîm Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.
Elhamdu lillâhi rabbil-‘âlemîn.
Ves-salâtü ves-selâmü ‘alâ rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ecma’în.

Allâhümme yâ müfettihal-ebvâb! İftah lenâ hayral-bâb.

Allâhümmerzuknâ rızkan halâlen tayyiben

ve rizkan vâsi’an bi rahmetike yâ erhamer-Râhimîn ve ente hayrur-râzikîn.

Ey kapıları açan Allahım Bize hayır kapılarını aç.
Ey merhametlilerin en merhametlisi! Rahmetinle bize helal, temiz ve bol rızık ver. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın.
—————————————————————

Ey Yüceler Yücesi Rabbimiz! Yüce Kur’ân-ı Kerim’in “insanın eline ancak çalışmasının karşılığı geçer” fermanına uyarak, hayırlı hizmetlere vesile olması niyetiyle bu işe başlıyoruz. Bu faaliyetimizi hakkımızda hayırlı, bereketli ve devamlı eyle.

girişim sahiplerinin niyet ve gayretlerini mübarek kıl. İşi tamamlamalarını ve başarılı olmalarını nasip ve müyesser eyle.

Bu kardeşlerimizi ve emek sarf edecek olanları her türlü kaza ve beladan muhafaza eyle. Verimli ve gayretli olmalarını ihsan eyle.

Bu semtin bu bölgesinin ve bütün vatanımızın gelişmesi ve yücelmesi için çalışan bu ve benzeri kardeşlerimizin sayılarını arttır, emek ve kazançlarına bolluk, bereket lutfeyle.

İki günü birbirine denk olan aldanmıştır düsturuna uyarak bu hayırlı teşebbüse girişen kardeşlerimizi emellerine ulaşmalarını kolaylaştır, güçleştirme Ya Rabbi.

Bu kardeşlerimizi başladığı işi tamamlamalarını nasip eyle, utandırma, utanılacak şeyler yaptırma, hüsrana uğratma. Düşmanları güldürme.

Bu girişimi Dünya ve âhiret mutluluğuna vesile eyle. Hayırlı iş ve kazançlar elde etmeyi, bolluk ve bereketlere ulaşmayı ihsan eyle.

Her türlü kötülüklerden, kesada uğramaktan, hile ve art niyetlerden, zarardan,fitnelerden, fesattan, hasetten ve kıskançlıktan koru. Hayırlara vesile kıl, kolaylaştır, güçleştirme, mübarek eyle ya Rabbi! Amin.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.