Netteki Blog

Tek Tanrılı Dine İnanan İlk Topluluk

28.02.2023
2.279
Tek Tanrılı Dine İnanan İlk Topluluk

Tek Tanrılı Dine İnanan İlk Topluluk

Tek tanrılı dine inanan ilk topluluk kimdir ? sorusunun farklı kaynaklarda , birbirinden değişik cevaplar mevcuttur. Bu konuda bilgi kirliliği söz konusudur. Tek tanrılı dine inanmanın bir diğer adı monoteizm’dir. Tarihte tek tanrılı dine inanan ilk uygarlık ise ”İbraniler” dir. İbraniler’in dini ”Musevilik” dir. Hazreti Musa sayesinde bu din ile tanışmışlardır.

Tarihteki önemli uygarlıklardan olan İbraniler kimdir ? sorusu için bir kaç madde de cevaplayalım.

İbraniler kimdir?

  1. Göçebe hayatı benimseyen ve yaşayan bir toplumdur .
  2. İlk İsrailoğulları olarak bilinmektedirler.
  3. Antik İbranice dilinde konuşan bir toplumdur.
  4. Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadırlar.
  5. Museviliğin temelini oluşturmuşlardır.
  6. Hazreti Musa tarafından önerilen dini almışlar ve inanmışlardır.

İbranilerin tek tanrılı inanışa geçtikten sonra Yahudi olmuşlardır ve kutsal kitabı Tevrat’tır. Yahudi ve Musevi aynı anlamı taşımaktadır.

İbraniler Museviliği milli bir din olarak kabul ettiklerinden bu din diğer kavimler arasında fazla yayılmamıştır. Dinlerinin etrafında milli bir birlik oluşturduklarından dolayı dünyanın dört bir yanına dağılmış olmalarına rağmen birbirleriyle dayanışma içinde olmuşlardır.  II. Dünya Savaşı sonunda İngiltere ve Amerika’nın yardımıyla bugünkü Filistin’de İsrail devletini kurmuşlardır. En önemli eserleri Kudüs’teki MESCİD-İ AKSA (Süleyman Mabedi)’ dir.

Hz. Musa döneminden sonraysa Filistin bölgesine hakim olan İbraniler, Hz. Davud zamanında da Kudüs‘e hakim olmuş bu dönemde düzenli orduya geçmişler ve düzenli devlet teşkilatlarını kurmuşlardır. Hz. Süleyman döneminde İbraniler en güçlü dönemlerini yaşamışlardır.

Bu konu hakkında daha önce sınavlarda çıkmış bir soru da sizlerle paylaşalım :

İlk Çağ uygarlıkları içerisinde ilk defa tek Tanrılı bir dine inanan topluluk, aşağıdakilerden hangisidir?

Bu konu dünya tarihinde ki ilk tek tanrılı dini kabul gören uygarlık hakkındaydı. Peki Türk uygarlıklarında ilk tek tanrılı dine kim inanmıştır ? bunun cevabınıda kısa ve öz bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz.

Tek Tanrılı Dine İnanan İlk Topluluk

Tek Tanrılı Dine İnanan İlk Türk Devleti

Türkler eskide tek tanrılı bir din olan Gök Tanrı inancına inanıyorlardı. Daha sonrasında ise Gök Tarı inancından vazgeçip Müslüman olmuşlardır. Gök Tanrı inancına bakılırsa hükümdar Allah tarafınca gönderilmiş bir kişiydi. Ve mübarek sayılırdı. Yani kut anlayışı ve inanışına göre yaşarlardı.

Tek tanrılı bir dini ilk karar veren Türkler hazarlar olmuştur. Hazarlar ilk olarak kabul ettikleri bu din İsrail oğullarının dini olan Yahudilik dinidir. Türklerin bu dini kabul etmeleri fazlaca kolay olmuştur. Bunun nedeni Türklerde var olan gök Allah inancından gelmektedir. Türkler ülkeyi yönetmek için onlara verilen gücün gök tanrı tarafınca krallarına bahsedildiğini düşünürlerdi. Bu durumu dikkate alacak olursak Türkler’in tek tanrılı dine inanması oldukça rahat fazlaca anlaşılır ve fazlaca kolay bir biçimde gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda halkın birtakım kesimleri görüş ayrılığı yaşasa da halkın çoğunluğu Yahudiliği adım atmıştır. Fakat halkın geride kalan kısmı farklı inançlara ayrılmıştır.

Yahudi olmak için anneden olmak şarttır. İsrailoğulları Hazarları, Yahudi olarak kabul etmezler; bu sebeple Yahudiler anneden gelmemiştir. Onun için Hazarlar Yahudiliği siyasal bir din olarak kullanmışlardır.

Kut Anlayışı Nedir ? Gök Tanrı İnancı Nedir ?

Eski Türk devletlerinin örf adet ve geleneklerine göre, devlet yöneticisi Tanrı tarafından görevlendirilmiş ve dünyaya devleti yönetmesi amacıyla gönderilmişti. Bu inanca kut anlayışı denmektedir. Bu kavram sayesinde, halk devlet yöneticisine direkt olarak tabi olmakta ve desteklemektedir. Gök tanrı inancı tek tanrılı bir inançtır. Bir diğer adı ise Tengri dinidir. İnsanlar hükümdarlarının yani kağanlarının Gök Tanrı tarafından gönderildiğine inanmaktadırlar. Ve bu kağanlar kendilerini Gök Tanrı tarafından görevlendirilip sanıp, dinlerine uygun yaşamak için oldukça çabalamaktadırlar.

Bu konu hakkında sıvada çıkmış örnek soru paylaşalım.

Eski Türklerde kağana Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılan yönetme yetkisine ne ad verilirdi?

a)Örs 

b)Kut

c)Toy

d)Kurultay

Bu konuda ve ya başka konuda sorularınız ve ya düşünceleriniz var ise lütfen yorumlara yazınız. Teşekkürler.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.