beylikdüzü escort

Netteki Blog

Tecdidi İman Duası

05.05.2021
18
Tecdidi İman DuasıTecdidi imân ve nikâh duâsı
Tecdidi imân:
Yâ Rabbî! Hîn-i bülûgumdan bu âna gelinceye kadar, islâm düşmanlarına ve
bid’at ehline aldanarak, edindiğim yanlış, bozuk i’tikâdlarıma ve bid’at, fısk olan
söylediklerime, dinlediklerime, gördüklerime ve işlediklerime nâdim oldum, pişmân
oldum, bir dahâ böyle yanlış inanmamağa ve yapmamağa azm, cezm ve kasd
eyledim. Peygamberlerin evveli Âdem aleyhisselâm ve âhiri bizim sevgili
Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmdır. Bu iki Peygambere ve ikisi arasında
gelmiş geçmiş Peygamberlerin cümlesine îmân etdim. Hepsi hakdır, sâdıkdır.
Bildirdikleri doğrudur. Âmentü billah ve bi-mâ câe min indillah, alâ murâdillah, ve
âmentü bi-Resûlillah ve bi-mâ câe min indi Resûlillah alâ murâd-i Resûlillah,
âmentü billâhi ve Melâiketihi ve kütübihi ve Rüsülihi velyevmil-âhiri ve bilkaderi
hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel-ba’sü ba’delmevti hakkun eşhedü en lâ ilâhe
illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlüh.
Tecdidi nikah:
Tecdid-i imandan sonra, iki şahid yanında tecdid-i nikah yapmak iyi olur.
Kolaylık olmak için, nikahı yenilemeye hanımdan vekalet almalı, iki şahid yanında,
“Öteden beri, nikahım altında bulunan hanımımı, onun tarafından vekil olarak ve
tarafımdan asil olarak kendime nikah ettim” demelidir. Camilerde Cuma akşamları
yapılan meşhur tecdid-i iman ve tecdid-i nikahı cemaat ile okumak bu hükme
dayanmaktadır.
Camide, imam efendi, yukarıdaki ifadeyi cemaat ile birlikte söylerse, cemaat
birbirlerine şahid olmuş, hanımından vekalet alanların nikahları tazelenmiş olur.
Cemaat ile birlikte, “Allahümme innî ürîdü en üceddidel îmâne vennikâha
tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah.” duâsını okuyanlar,
“İmanınızı La ilahe illallah sözü ile yenileyin!” hadis-i şerifindeki emre uymuş
olurlar

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.