Netteki Blog

şiir ile ilgili kompozisyon örneği

28.02.2023
941
şiir ile ilgili kompozisyon örneği

Şiir tanımı kişiden kişiye değişen, insanın iç dünyasını, duygu ve düşüncelerini belirli bir ahenk ve biraz üstü kapalı olarak anlatma şeklidir. Şiirin belirli bir tanımı yoktur.

Şiir sanat dallarının içinde tanımı en kişisel olanlardan biridir. Yüzyıllardan bu yana şairlerin her biri kendine özel bir şiir tanımı yapmıştır.

Her şair istediği türde şiir yazabilir. İster ölçülü, ister ölçüsüz herkes kendi duygusunu yansıtan şiirler yazabilir.

Bazı şiir türlerinde belirli şiir kurallarına ne kadar bağlı kalındığına göre ve ne kadar zor bir ölçüye göre yazıldığına göre şiirin kalitesi ölçülebilir. Günümüzde ise ölçüsüz ve serbest şiirler de oldukça beğenilir.

Şiirin birçok türü vardır. Örneğin lirik şiir duygu ve düşüncelerin en coşkulu anlatıldığı şiir türüdür. Öznel ve duygusal yapıda olan lirik şiirler okuyanları oldukça duygulandırabilir.

Dramatik şiirler tiyatro sahnelerinde oyuncuların söyleyeceği dramatik ve etkili sözlerin şiir halinde söylenmesidir. Antik Yunan’dan kalma bir şiir türü olan dramatik şiir 19. Yy şairlerince de oldukça örneği bulunan bir şiir türüdür.

Pastoral şiir ise doğa hayatının anlatıldığı, kır yaşamının ve doğanın güzelliklerinin insanda bıraktığı etkiyi anlatan oldukça doğal ve samimi şiirlerdir.

Didaktik şiirler topluma öğüt vermek için, belirli bir toplumsal olay ya da durum hakkında toplumu bilinçlendirmek, duygu ve düşünceleri paylaşmak için yazılır. Ahlaki konular, manzum hikayeler ve okuyanın şiirin sonunda bir ders çıkaracağı türde şiirlerdir.

Epik şiir ise toplumsal olayların şiirsel bir dille anlatılmasına denir. Epik şiirlerde bazı tarihsel olaylardan da bahsedebilir.

Satirik şiir ise bir kişi ya d aolaya karşı eleştirici ve dalga geçercesine yazılan şiirlerdir. Aslında bir konu hakkında bilgi veriyor oluşları ile didaktik şiir türü içinde de incelenebilirler. Türk Edebiyatı’ndaki örnekleri ise hicivler, taşlamalar ve yergilerdir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.