Netteki Blog

ses ile ilgili kompozisyon

28.02.2023
903
ses ile ilgili kompozisyon

Ses; çok fazla teknik detaylara girmeden en basit haliyle; kulağımızı uyaran ve bu uyarıcı yolla beynimizde duyumlara yol açan etkendir şeklinde tanımlanabilir.

İnsan kulağının algılayabildiği ses, herhangi bir kaynaktan doğan titreşimden doğar. Bu titreşim bir taşıyıcı aracılığıyla iletilir.

Kulak ile beyin tarafından algılanır. Bu kurallara göre bir sesin var olabilmesi için; beyni ve kulağı uyarabilecek nitelikte olan bir ses kaynağının; bir alıcı sistemin yani kulak ve beyinle, iletici ortam gerekir.

Oluşan etkenlerin ses kaynağından alıcı sisteme kadar kulağı uyarmaya yetecek şiddette iletilmesi gerekir. Bu öğelerden herhangi biri olmazsa ses olmaz.

Canlıların birbirleriyle iletişim kurmaları bunun yanı sıra düşüncelerini ve duygularını aktarabilmeleri için konuşmanın yanı sıra ses ile anlaşabilmeleri gerekir. İnsanlar için konuşmanın temel öğesi de sestir. Sesin özellikleri; sesin şiddeti, sesin yüksekliği ve sesin tınısı olarak 3’e ayrılır.

Ses üretebilen varlıklara ses kaynağı denir. Bu ses kaynakları doğal ve yapay olmak üzere 2’ye ayrılır.

Doğal ses kaynaklarına insan ve hayvan sesleri örnek olarak verilebilir. Yapay ses kaynaklarına verilebilecek örnekler arasında ise enstrüman sesleri gelir.

Peki yapay sesler nasıl oluşur? Bir flütten ses çıkarmak için üfleriz. Flütün içersinde bulunan hava deliklerden çıkarken titreşir ve ses oluşur.

İnsanlar konuştuğu zaman ise ciğerlerimizden gelen hava ses tellerinin titreştirir. Böylece ses çıkarmış oluruz.

Kısacası ses bir cismin titreşmesiyle oluşur. Kaynaktan çıkan ses, dalgalar halinde etrafa yayılır ve bizler de bu sesleri duyarız.

Ses havasız ortamlarda yayılmaz bu sebepten ötürü de duyulmaz. Ses maddesel ortamda yayılır. Farklı maddelerden yapılan cisimler farklı sesler oluşturur.

Aynı ses kaynağı kullanılarak farklı maddelerden oluşan farklı sesler de elde edilebilir. Ses suda havadan çok daha hızlı yayılır. Katı maddelerde ise sıvılardan daha az yayılır.

İlk insanlar birbirleriyle iletişim kurabilmek adına çeşitli sesler çıkarıyorlardı. Daha sonraki zamanlarda ise sözlerle konuşarak anlaşmaya başladılar.

Hayvanlar ise birtakım sesler çıkararak birbirleriyle iletişim kurarlar. Ses aynı zamanda konuşmanın yanı sıra birçok alanda da uyarı amaçlı kullanılır.

Ses olmazda işaret ve hareketlerle anlaşmak zorunda kalınabilir ve bu da anlaşmayı oldukça zorlaştırabilir. Aynı zamanda zaman kaybına da yol açar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.