Netteki Blog

Rüştiye Nedir ? Kısaca

28.02.2023
395
Rüştiye Nedir ? Kısaca

Rüştiye, Osmanlı Devleti zamanında Ortaokul anlamına gelmektedir. Osmanlı Devleti döneminde Mekteb-i Rüşdi olarak ifade edilmektedir.

Tanzimat fermanından sonra ilk defa açılmıştır. 1839 senesi başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir. Ocak ayında biraraya gelen Meclis-i Vala; aldığı bir karar ile okulların açılmasına karar verilmiştir.

Bundan sonra ise 1839 yılında okullar açılmış ve faaliyete başlamıştır. İsim olarak ise sınıf-ı sani mektebi adı uygun görülmüştür.

Fakat o dönemin padişahı olan İkinci Mahmut bu ismi beğenmemiştir. O yüzden de isim değişikliğine gidilmiştir.

Erginlik anlamına gelen rüşt kelimesi uygun görülmüştür. Erginlik dönemine bu okullar ile ulaşılacağı düşüncesi ile de okulların ismi değiştirilmiştir.

Okullara rüştiye ismi verilmiştir. İlk rüştiye mektebi ise Mekteb-i Maarrif-i Adli ismi ile 1839 yılında faaliyete geçmiştir.

Sonrasında ise tüm yurt çapında okullar açılmaya başlanmıştır. Türkçe dersleri ise ilk defa rüştiye adı verilen bu okullarda okutulmuş ve programa alınmıştır.

Rüştiye Eğitim Programı

Rüştiyeler için 3 aşamadan oluşan bir öğretim ilkesi oluşturulmuştur. Bunu hazırlayan ise 1846 senesinde Meclis-i Maarif-i Umumiye adındaki kuruldur.

Hazırlanan öğretim ilkelerine göre Mekatib-i İptidaiye adı verilen ilkokullar, mekatib-i rüştiye adı verilen ortaokullar ve darülfünun ismi verilen üniversitelerin açılmasına karar verilmiştir.

O dönemin Mekatib-i Rüştiye nazırı olan Kemal Efendi ise, Davutpaşa mektebini bir rüştiyeye çevirmiştir. Yeni program da ilk defa burada uygulanmaya başlamıştır.

1849 senesinde ise Rüştiye sayısı arttırılmış ve 5’e çıkarılmıştır. İptidaileri bitiren öğrencilerin, 2 sene boyunca rüştiyelerde okuma şartı getirilmiştir.

Ayrıca darülfünuna hazırlık olması için de burada dersler verilmeye başlanmıştır. 1859 yılında ise ilk kız rüştiyesi olan Cevri Kalfa İnas Rüştiyesi açılmıştır. Bu okul, tüm İslam dünyasındaki ilk kız rüştiyesi olarak bilinmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.