Netteki Blog

Romanın Özellikleri Maddeler Halinde

28.02.2023
227
Romanın Özellikleri Maddeler Halinde

Edebiyat dünyasında çok kullanılan roman, herhangi bir şeyi uzun ve detaylı bir şekilde farklı teknikler kullanarak anlatılmasına denir.

Eski çağlarda ve yazılı metinlerde eskiden roman yerine destan, hikaye, şiir, mesnevi gibi teknikler kullanılırken roman nispeten yeni bir tür sayılır.

İlk çıkışını Roma İmparatorluğuna bağlayan kaynaklar olsa da Rönesans sonrasında daha çok kullanıldığına dair görüşler ağır basar.

Romanın Özellikleri Maddeler Halinde

♦ Roman düz yazı ile yazılır. Kafiye gibi bir zorunluluk yoktur.

♦  Okuyucunun merakını çekecek unsurları kullanır.

♦  Konu olarak sosyal bir yaşamdan beslenir. Kişilerin ya da toplulukların başına gelmiş olan, gelen ya da gelmesi muhtemel olan olayları konu alır. Yani çok geniş bir konu alanı vardır.

♦  Tamamen gerçek olayları konu alabileceği gibi tamamen hayal ürünü konuları da konu alabilir.

♦  Ancak gerçek bir olay ya da gerçek kişileri anlatıyorsa roman bunların üzerinde biraz oynama yapabilir.

Anı ya da günlükten farklı olarak yazarın hayal gücüyle doğru orantılı olarak romanda farklı kurgular da olabilir. Bu açıdan romanda tambir geçeklikten söz edilemez.

♦  Romanda kişiler, yerler ve zamanlar kullanılır.

♦ Romanda olay örgüsü tek bir ana fikir üzerinde farklı olayların şekillenmesiyle olur. Birbirinden farklı şeyler de anlatılacaksa bunlar bir şekilde romanın ana fikriyle uyumlu olmalıdır.

♦  Her ne kadar gerçeği yansıtmak için de olsa aslında yazarın hayal gücü ve anlatımıyla aslında hayal ve kurgu ürünüdür.

♦  Romancı okuyucuda bazı hisleri uyandırmak için çeşitli tasvirlere girebilir. Ya da ders vermek veya başka bir amaçla romana konu olan sosyal çevre için din, felsefe, siyaset ya da ahlaki öğelere ve söylemlere yer verebilir.

♦  Roman yazmada üç temel üslup kullanılır.

♦  İlki üçüncü bir şahsın ağzından anlatılıyormuş gibi yazılır.

♦  İkincisinde olayı yaşayan kişi ya da kişilerin ağzından anı gibi anlatılır.

♦  Ya da romandaki kişilerin birbirilerine mektup göndermiş gibi anlatılır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.