Netteki Blog

Oseonografya Nedir ? Oşinografi Nedir ?

28.02.2023
640
Oseonografya Nedir ? Oşinografi Nedir ?

Oseonografya Nedir ? Oşinografi Nedir ?

Oseonografya ,okyanus bilimi ve ya oşinografi aynı kelime anlamını taşımaktadır. Okyanusları ve denizleri inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalını günümüz de Türkiye gençleri olarak yeni duymaya başlıyoruz. Fakat aslında 17. yüzyıldan beri çalışmalar sürmektedir.  Hatta ” İstanbul’da Venedik elçiliğinde çalışırken İstanbul Boğazı ile ilgili çalışmaları da oseonagrafyanın ilk örneklerindendir. ”Dünyamızın  %70’inden fazlasını kapladığını bildiğimiz bu suları incelemek , araştırmak adına önemli etkileri olan bir bilim dalıdır.

Okyanusları inceleyen bilim dalına oşinografi denir. Oşinografi genel olarak okyanuslarda yaşayan canlıları, okyanus tabanının jeolojik özelliklerini, okyanus akıntılarını, tektonik hareketleri, okyanusun atmosfer ile etkileşimini, okyanusların kimyasal ve fiziksel özelliklerini inceler.

Oşinografi 4 Alt Çalışma Alanı

Bu incelemeler aslında 4 alt başlığa ayrılır. Her bilim insanı bir alanda uzmanlaşmıştır. Oşinografi 4 alt dal ise şunlardır ;

1-Biyolojik Oşinografi : Biyolojik oşinografi, okyanuslarda yaşayan canlıları ve bu canlıların birbiriyle ve çevreleriyle etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Okyanuslarda biyolojik araştırmalar yapan bir okyanus bilimci okyanus besin ağını, okyanuslarda yaşayan canlıların sayılarını, gelişim aşamalarını, birbirleriyle ve çevreyle etkileşimlerini ve okyanuslarda yaşayan canlı çeşitliliğini inceler.

Oseonografya Nedir ? Oşinografi Nedir ?

2-Kimyasal Oşinografi : Kimyasal oşinografi, biyojeokimyasal döngüler olarak isimlendirilen okyanus döngülerini, okyanus suyunun okyanus tabanı ve atmosferle olan kimyasal etkileşimlerini inceler. Okyanuslarda kimyasal araştırmalar yapan bir okyanus bilimci okyanus suyunun bileşenleri, okyanusları kirleten kimyasal maddeler ve bu kirleticilerin okyanuslarda yaşayan canlılar üzerindeki kimyasal etkileri üzerine çalışmalar yapar.

3-Fiziksel Oşinografi : Okyanusların fiziksel özelliklerini (örneğin okyanuslardaki sıcaklık değişimlerini), atmosferin okyanusla ilişkisini, okyanus dinamiklerini ve okyanusların tabanı ve kıyılarla ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Okyanuslarda fiziksel araştırmalar yapan okyanus bilimciler dalga, akıntı, gelgit, hortum, girdap ve kıyı erozyonu gibi fiziksel olayların neden meydana geldiğini inceler.

4-Jeolojik Oşinografi : Jeolojik oşinografi, okyanus dibinde bulunan deniz dağları (seamount), kanyon ve vadi şeklinde jeolojik yapıları inceler. Okyanuslarda jeolojik inceleme icra eden okyanus bilimciler okyanuslardaki jeolojik yapılardan topladıkları örnekleri inceleyerek okyanus tabanındaki bu jeolojik şekillerin, levha hareketlerinin, okyanus akıntılarının ve iklimin milyonlarca yıllık tarihini araştırır. Bu araştırmacılar ayrıca okyanus tabanında icra ettikleri araştırmalarla yer kabuğunun ve magmanın özellikleri, yerküre katmanlarından önde gelen mantonun ve okyanus tabanında bulunan sıcak su kaynaklarının (hidrotermal kaynaklar) hareketleri hakkındaki da malumat toplar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.