Netteki Blog

orman haftası ile ilgili yazı

28.02.2023
665
orman haftası ile ilgili yazı

Orman Haftası
Her yıl 21-26 Mart haftası Orman Haftası olarak bilinir. Ülkenin akciğerleri olan ormanlar, bulunduğu ülkenin en büyük zenginlik kaynağıdır. Yüzyıllar boyunca ormanlar insanlar tarafından her türlü işte kullanılmaktadır.

Bu sebepten ötürü orman ve insan her zaman iç içedir. Okuduğumuz kitaplar, elimizde ki kalemler, kullandığımız eşyalar ve saymakla bitiremeyeceğimiz yüzlerce binlerce araç ve gereç ihtiyaçlarımızı ormanlardan karşılarız.

Bütün bunların yanı sıra en önemlisi olan çeşitli bitkilerin ve hayvanların barındığı ağaç topluluklarıdır.

Önceleri yeryüzünün büyük bir bölümü ormanlarla kaplıydı. İnsanların bilgisizlikleri ve duyarsızlıklarından kaynaklanan sebeplerden dolayı yok edilen ormanların yerini çoraklaşan topraklar, bozkırlar ve çöller aldı.

Hayatımız için büyük önem taşıyan ormanlar, toprağın nemli kalmasını sağlar. Toprak kaymasını ve erozyonu önler.

Aynı zamanda da birçok can’ın ve hayvanın barınağıdır. Bir ülkenin doğal zenginlik ve güzellik kaynağı olan ormanlar, ülke ekonomisinde de önemli bir yer tutmaktadır.

Günümüzde maalesef ki ormanlara en büyük zararlar insanlar tarafından verilmektedir. Orman işletmecilerinden izin alınmadan yapılan işlemler ormanlara büyük zararlar vermektedir. Ülkemizde ormanların korunması ve ağaçlandırılması gibi işlemler Cumhuriyet yönetiminin ilanından sonra ele alınmıştır.

Ormanlar insanların su, ekmek, su ve hava gibi sürekli ihtiyaç duyduğu doğal kaynaklardan biridir. Herkesin bu ulusal serveti korumak ve daha da çoğaltmak adına yapması gereken görevler vardır ve bu görevler vatandaşlık görevidir.

Bulundukları yerlerde iklim şartlarına da yardımcı olan ormanlar temiz bir çevrenin en doğal güzellik kaynağıdır. Mis kokan ağaçlarıyla hayatımıza nefes ve mutluluk getirir.

Ata’mızın da orman ve ağaç sevgisini göz önünde bulundurarak ormanlarımızı korumamız ve kıraç alanları ağaçlandırmamız gerekir.

Bu sebeple her yıl ormanlarımızın korunması ve zenginleştirilmesi adına 21-26 Mart tarihleri arası Orman Haftası olarak kutlanmaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.