Netteki Blog

Mevlana’nın Hayatı Özeti

28.02.2023
227
Mevlana’nın Hayatı Özeti

Hoşgörü ve barışın sembolü olan Mevlana; 30 Eylül 1207 yılında Afganistan’ın sınırları içerisinde yer alan Horosan Ülkesi’nin Belh şehrinde doğmuştur.

Asıl adı Muhammed olarak bilinen Mevlana, yüzyıllar boyunca süregelen bir hoşgörünün öncüsü ve dini bilgindir.

Rumi olarak bilinmesi ise, geçmiş yüzyıllarda diyarı Rum olan Anadolu’nun vilayeti olan Konya’da uzun süre ikamet etmesidir.

Hayatının çok uzun bir bölümünü Konya’da geçirmiştir ve türbesi de Konya’dadır. Anadolu’nun en bilinen evliyalarından biridir.

Şems-i Tebrizi Hazretleriyle yakın dostluk kurmuştur. Annesi Mümine Hatun, babası ise Bahaeddin Veleddir. Mevlana Hazretleri, küçük yaşlardan itibaren mutasavvıf Ferüddin Attarın ilgisini çekmiştir.

Güzel fikirli ve yüce gönüllü olan Mevlana’nın hayatında Şems Terbrizi’nin önemli bir yeri olmuştur. Bu iki yüce gönüllü insan o kadar bütünleşmişlerdir ki, birbirlerinden ayrı düşünülemeyen iki yarı hoşgörü timsali kişilerdir.

Şems’in vefatı üzerine Mevlana hazretleri çok uzun bir süre inzivaya çekildikten sonra 17 Aralık 1273 günü vefat etmiştir.

Yaşamını ’’ Hamdım, piştim, yandım’’ sözleriyle özetleyen Mevlana, ölüm gününü yeniden doğuş olarak kabul eden dini bir bilgindir.

Edebi Kişiliği ve Eserleri

Varlıklara ve alemlere dikkatli bir bakış açısı olan Mevlana’nın birçok şiiri ve eseri vardır. Eserlerinde daha çok tasavvufla ilgili konular üzerinde durmuştur.

Gayri İslam ve İslam fikirleri ile bütün insanlık tarafından beğenilen bir dini adamı olan Mevlana, aynı zamanda da bir sanat adamıdır.

İnsanı adeta kutsal bir varlık derecesine yükseltmiş ve fikir özgürlüğüne olağanüstü değer vermiştir. Sonsuz derecede bir hoşgörüye sahip, bilgin ve fikir adamıdır.

Eserleri arasında; Mesnevi, Divan-ı Kebir, Mektubat, Fi Hi Ma Fi H, Mecalis-i Seb’a oldukça önemli değer taşımaktadır.

Mevlana’nın Yedi Öğüdü

  • Cömertlik ve yardım etme konusunda akarsu gibi ol
  • Şefkat ve merhamette güneş gibi ol
  • Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol
  • Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol
  • Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol
  • Hoşgörülülükte deniz gibi ol
  • Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.