Netteki Blog

mevlana kısa hayatı

28.02.2023
202
mevlana kısa hayatı

Mevlana’nın Hayatı
30 Eylül 2017 yılında Afganistan’ın Horasan bölümünün Belh kentinde dünyaya gelen Mevlana’nın gerçek adı Muhammed’dir.

Gençlik çağlarında uzun yıllar boyunca Konya’da yaşaması ve ders vermesinden ötürü kendisine Mevlana ismi verilmiştir.

Sevgi, kardeşlik, barış ve hoşgörü alanlarında yazmış olduğu pek çok şiir, pek çok dile çevrilmiş ve eserleri bütün dünyaya ulaşmıştır.

Annesi Mümine Hatun, babası da Bahaeddin Veled olan Mevlana, Anadolu’ya göç ettikten sonra Rum diyarında yaşamasından dolayı kendisine Rumi yani Rum diyarlarındaki Celalettin künyesi verilmiştir.

Babasının vefatından sonra bir müddet onun makamın geçen Mevlana, bu sırada tasavvuf ilimleriyle meşgul olmuştur.

Hayatına yön veren en büyük şans Konya’da Şems ile karşılaşmasıdır. Mevlana’nın hayatında ir dönüm noktası olan Şems Mevlana için bir dönüm noktası olmuştur.

Şems ile 1244 yılında karşılaşan Mevlana, oldukça güzel fikirli ve yüce gönüllü bir insandır.

Şems’in vefatından sonra Mevlana Hazretleri uzun süre inzivaya çekilmiştir. 17 Aralık 1273 günü hakkın rahmetine kavuşan Mevlana’yı anlatmak için kelimeler kifayetsiz kalmaktadır.

Bütün insanlık tarafından hayranlık duyulan ve bir gönül adamı olan Mevlana; bağışlayan, hoşgörülü, büyük Türk şairi ve bilgin bir bilim adamıdır.

66 yaşında Konya’da vefat eden Mevlana’nın ölüm anına Şeb-I Arus yani düğün gecesi denmektedir.

Mevlana eserlerinde Senai ve Attar’ı anmakta ve onların görüşleriyle birlikte beyitlerinden de bahsetmektedir.

Eserlerinden biri olan Mesnevi; klasik doğu edebiyatında olan bir şiir tarzının adıdır. Divan- Kebir; bütün şairlerin şiirlerini topladıkları defterdir.

Mevlana’nın çeşitli konularda söylemiş olduğu şiir ve sözlerin tamamı da bu divandadır. Mektubat ise; başta Selçuklu devlet adamlarına, dönemin ileri gelen kişilerine, oğullarına ve dostlarına yazdığı 150 kadar mektubun toplanmasından meydana gelen bir eserdir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.