Netteki Blog

Masalın Özellikleri Maddeler Halinde

28.02.2023
389
Masalın Özellikleri Maddeler Halinde

Hayal gücünün ne kadar yaratıcı olabileceğini açık bir şekilde gözlemleyebildiğimiz masallar, okuması en zevkli olan edebi türlerden biridir.

Yüzyıllardır anlatılagelen masallar kültürümüzün de bir parçası olmuştur. Nesilden nesile aktarılan bu hikayelerde olağanüstü olaylar ve olağanüstü kahramanlar anlatılmaktadır. Merak uyandırıcı ve akılda kalıcı yazılardır.

Masalların Özellikleri

Masalları gerçek öykülerden ayıran en önemli özellik karakterlerin tamamen zıt özelliklere sahip olmasıdır. İyiler çok iyi, kötüler ise çok kötüdür. Bir karakter bazen iyi bazen kötü olarak anlatılamaz.

Olaylar genelde iyi kahramanlar ile kötü kahramanlar arasında geçen çekişme üzerinden gelişir.

Masallar ilk anlatan kişi bilinmediği için toplumun ortak zenginliği olarak benimsenir. Anonim yazılardır.

İyi-kötü arasındaki çekişme kullanılarak bir ders verme amacı vardır.

Masallarda geçen yer ve zaman hakkında detaylı bilgi verilmemektedir. “Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde…” cümlesi ile başlayan masallarda bu belirsizliği açık bir şekilde görülmektedir.

Masallar genelde kalıp bazı sözler ile başlar ve mutlaka mutlu bir son ile biter. Bu söz dizilerine tekerleme ya da döşeme denilmektedir.

Masallar evrensel yapıtlar olarak görülebilir. Milletlere ait özellikler ya da motifler çoğunlukla kullanılmamaktadır.

Masallar kısa yazılardır ancak anlatım açısından yoğundurlar.

Masaldaki kahramanların çeşitliliği çok fazladır. Peri, dev, cüce gibi doğaüstü varlıklar ile insanlar ve hayvanlar kullanılabilir.

Masalda geçen cümleler geçmiş zaman ile çekimlenmiş cümlelerdir.

Masal türünün çok eski zamanlarda Hindistan’da doğduğu düşünülmektedir.

Günümüzde yazarları belli olan masallar “yapma masal” olarak geçmektedir. Bugün yazılan masallar çok uzun bir zaman sonra anonimleşir ise masal olarak değerlendirilebilirler.

Bir olaya dayalı olan sanatsal metinlerdir.

En gerçekçi unsurlara sahip masallar bile aslında hayal ürünü yazılar olarak kabul edilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.