Netteki Blog

Kuranda Geçen A Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

28.02.2023
289
Kuranda Geçen A Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Kuran’da geçen A harfli erkek isimlerini gözden geçirmek istiyorsanız, makalemizde yayınladığımız isimlerden faydalanabilirsiniz.

Kuran isimleri ailelerine ve doğan bebeklere her zaman hayırlı gelir. Çünkü Kuran enerjisi, dünyadaki en güzel enerjidir.

Elinize aldığınızda, yüreğiniz huzurla dolar ve ruhunuz Allah’ın insanlığa sunulmuş olduğu bu mucize kitabı zaten tanır.

Şimdi dünyaya gelen meleğiniz için de Kuran’dan bir isim seçmek isterseniz ve özellikle de A harfiyle başlayan bir isimse aradığınız, biz sizin için hepsini aradık ve bulduk.

Böylelikle bebeğinize en güzel isimler de size sunulmuş oldu. A harfiyle başlayan Kuran isimlerinden erkek için olanlarının hepsi aşağıda, bakabilirsiniz.

Kuranda geçen A ile başlayan erkek isimleri

ABDULLAH:  Allah’ın yolundan giden kişi, rabbine ait olan Allah’ın adamı anlamlarına gelir

ALAADDİN: Din için çalışan, uğruna emek veren kişi

ADEM:  Adam anlamına geldiği gibi aynı zamanda Allah’ın ilk yarattığı insandır. Adem ile Havva dünyaya gönderilmiş ilk insanlardır.

ABBAS: Kaşı çatık, Mizacı sert yada Aslan

ALP: Savaşçı, kahraman ve cesur anlamlarına gelir.

ABİDİN: Duacı ve dua eden bir kişi anlamına gelmektedir.

AKIN: Akın eden, düşmana amansızca hızlı bir şekilde yapılan hücum yada saldırı

ACUN: Varlık, Dünya

AHMET: Allah’a şükreden kimse, övülmeyi hak eden, beğenilen.

AYKUT:  Hediye, armağan, ödül, kutlu ay

ANIL:  Hatırlanan hoşa gidilen kişi, ölçülü bir şekilde davranan, anılan, Bellek, hafıza

AKİF: İbadet ile uğraşan ve dünya işlerini bir kenara bırakıp, Allah’a ibadet eden sürekli ibadetle meşgul olan kimse

ABDURRAŞİT: Doğru yolda olan, olgun, İslam dinini kabul eden, Raşit; Kur’an’da Hucurat suresi ayet yedide geçmektedir.

ABDURRAHİM: Merhamet eden, koruyan ve kollayan aynı zamanda vicdanlı, acıyan,

ABDURRAHMAN: Rahmet sahibi ve aynı zamanda Allah’ın kulu,  insanlara merhamet eden

ABDURRAUF: Oldukça merhametli, vicdanlı, merhamet eden, acıyan, Rauf: Allah’ın isimlerinden birisidir.

ATIL: Atıl olmak, ileri hamle yapan

AKGÜN: Aydınlık ve ak bir gün.  Mutlu olunan gün.

ASIM:  Düzgün karakterli, kişiliği sağlam, erdemli ve namuslu

ATALAY:  şanlı şöhretli, ünlü kimse

ADNAN: Cennette ölümsüzlüğe kavuşan kimse, Bir yere yerleşip ikamet eden, mukim.

AKAD:  şerefli ve onurlu bir kişiliğe sahip aynı zamanda soylu olan kimse manasına gelir.

ADİL:  Adil olan, taraf olmayan, adaletli, hakkı hakka teslim eden, adaletli kişi

AFFAN: Şerden kötülükten kendisini koruyan ve uzak tutan kimse

AKEL:  Güvenilir ve dürüst

AGAH:  Uyanık, bilgi sahibi, bilge, bilgili

AKAY: Ayın parlak ve dolgun olduğu zaman beyaz ay anlamına gelir.

AKİL: Yaptıklarının farkında olan, ne yaptığını bilen, akıl sahibi insan, akıllı davranan, bilgili

ALİCAN: Sevecen, sıcak kanlı, cana yakın olan, atılımcı ve girişken.

ALİŞAN:  Şanlı, şerefli, onurlu, şerefi yüksek olan

ALDEMİR: Demirin kızdırılmış hali.  Ateş vasıtasıyla demirin kıpkırmızı olması durumudur.

ARAS: Doğu Anadolu’da bir ırmak. Kendisininmiş gibi sahip çıkılan, bulunmuş mal. Düğünler. (Osmanlıca’da yazılışı: a’râs) kalın yün, at kılı anlamında (aras nehri)

ARGÜN: pak, temiz ve aydınlık gün manalarına gelir.

AKTAÇ: Gelin tacı yada beyaz taç anlamına gelmektedir.

ALPER: Soylu erkek manasına gelir. Kahraman erkek, yiğit

AKTAN: Gecenin aydınlık olması, parlak, aydınlık sabah. (Kutn. C.) Pamuklar.

AŞKIN: Benzerlerinden üstün. Belli bir süreyi aşmış, ötesine geçmiş
Örnek: Sakalı kır, yaşı elliyi aşkın fakat dinçti. F. R. Atay

ANDAÇ: Ajanda Anı, yadigâr bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra

ALKIN: Fakir, zayıf. vurgun. Aşık Sevdalı

ARCAN: özü sözü bir, saf temiz insan

ALİ:  şerefli şanlı, onurlu ve yüce bir kimse

ALİM: Bilge, bilgili, ilim insanı, ilim alanında kendisini kanıtlamış

ALKAN: Kızıl kan manasına gelmektedir.

ALTAY: Yüksek orman anlamında Orta Asya’da bir sıradağ

AREL: Dürüst, saf, temiz olan kişi

ALPHAN: Hükümdar, yiğit

ALPAR: Kahraman, yiğit, cesur olan kişi

AYTUNÇ:  Tunç kadar sağlam olan ve aynı zamanda tıpkı ay gibi parlayan ve güzel olan insan

ARAL: Sıra sağlar anlamına gelmektedir.

ARKAN: Galip, üstün, temiz kandan gelen, soylu kimse.

ALPTEKİN: Güvenilir, soylu kimse, alp, kahraman soylu prens.

AZMİ:  Azim sahibi olan insan. Kemikli ve kemik ile ilgili manalara gelmektedir.

AZİZ:  şeref sahibi olan yüce şahsiyet, onur, manevi anlamda gücü oldukça fazla olan kişi

ARIN: Saf ve aynı zamanda temiz manasına gelmektedir

ARMAN: Sıkıntı anlamına geldiği gibi ayrıca özlem ve hasret anlamlarına gelir.

AYYÜCE: Yüce, ay gibi parlayan, ışıldayan ve aydınlık olan

AZİM:  Gayret etmek, azmeden, bir şeyleri yapmak için olduğundan daha fazla çaba gösteren , Azimli

AYBAR: Cüsseli, heybetli ve gösterişli

ARİF: bilge, anlayış sahibi olan insan, meşhur, ünlü

AZER: Azerbaycan isminin kelime köküdür.

ASİL: Soylu bir aileden gelen, özel ve seçkin bir insan

AYDEMİR: Demir gibi sağlam ve güçlü, ay gibi parlayan ışıldayan

ATABEK: Devlette yetkisi olan, şehzadeleri eğiten kişi

ARIKAN: Temiz bir aile yapısına sahi olan, soyu yemiz

AYTEK: Tıpkı ay gibi olan

ARSLAN: Kuvvetli, yiğit, cesur ve yırtıcı

ATIF: Eğilimli, birine şefkatle eğilen, sevgi duyan / Bir şeye yönlendirilen

AYGÜN: Aya benzeyen onun gibi parlak olan  güzel ve ışıklı bir gün

AYKAN:  Temiz kanlı, kanı ay gibi parlak olan

ASUTAY: Hırçın tay

ATEŞ: Isıtmak, pişirmek için kullanılan yer veya araç, Coşkunluk

ASRIN: bu asra ait, bu devire uygun

ATILAY / ATALAY: Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse

AYBARS: Ay ve Pars kelimelerinden, Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı

ATILGAN: Engelleri aşan – Korkusu olmayan

ARTAÇ: Ar+ Taç Utanma duygusunu baş tacı eden

ATANUR: Atasından aldığı nuru taşıyan

ATAY: Herkesçe bilinen, tanınmış, ünlü

ATİLLA / ATTİLA: Hunların “Tanrının Kırbacı” denilen büyük hükümdarı

ATLIHAN: At + Han kelimelerinden, İyi ata binen yiğit Han

AYDIN: Beyni çağdaş düşüncelerle aydınlanmış, bilgili kişi

ATASOY: Ataların soyundan gelen

ATAK: Canlı,girişken-Cömert-Nişancı

ATACAN: Hoşgörülü,babacan

ATAMAN: Ata kişi,önder

AYBERK: Sağlam kişilik- Ayın parlaklığı

ATABEY: Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere verilen ünvan

AYHAN: Ay gibi güzel yüzlü hakan Ay +Han

ATINÇ: Atılgan / Atak

ATAHAN: Han soyundan gelen, soylu yiğit

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.