Netteki Blog

Kültür Nedir Sözlük Anlamı

28.02.2023
288
Kültür Nedir Sözlük Anlamı

Kültür içerisinde bir çok farklı anlam barındıran, tarih içerisinde yeri ve önemi büyük olan bir sistemi temsil etmek için kullanılan bir kelimedir.

Sözlükteki anlamını söylemek gerekirse bir grup insanın bireysel ve toplu şekilde yaşamalarını daha iyi kavramak ve anlamlandırmak için, aynı zamanda bireylerin birbirine daha yakın olmalarını sağlayan, onları ortak paydada buluşturan inançlara ve adetlerin hepsine kültür denmektedir.

Türk Dil Kurumu’nun yaptığı tanıma bakacak olursak kültür için tarihsel süreç içerisinde yaratılan tüm maddi ve manevi değerler bütünü denmektedir.

Ayrıca kültürün en büyük özelliği sonraki nesillere aktarılabilen unsurları barındırmasıdır ve tanımda bundan da bahsedilir.

Kısacası geçmişimizden aldığımız miras olarak değerlendirebileceğimiz kültür her toplum için ayrı bir öneme sahiptir.

Ayrıca bireysel olarak kullanabileceğimiz kültür kişilerin zevklerini ve eleştirme yeteneklerini geliştirme biçimidir. Latince cultura kelimesinden kelen kültür inşa etmek, gözlemlemek gibi anlamlara da sahiptir.

Kültürel süreçlerin ne olduğuna bakacak olursak beş temel etkenden bahsetmek gerekir. Bunların başında kültürleme gelmektedir.

Kısaca bahsetmek gerekirse bireylerin kendi kültürünü benimsedikleri ve bazı değer yargılarını öğrendikleri, kabul ettikleri sürece denmektedir. Diğer önemli unsur kültürleşmedir.

Birden çok kültürün birbirine benzeşerek değişmesidir. Örnek verecek olursak bireyin yeni bir dil öğrenmesi ya da yabancı bir ülkeye giden insanın aksanında bozulmalar olması kültürleşmeye örnektir.

Kültürel yayılma kültür öğelerinin başka kültürlere de sıçraması durumuna denmektedir. Kültür şoku dediğimiz tanımlama bireyin hiç alışık olmadığı bir kültüre adapte olamaması ve uyum sağlayamaması, bu nedenle mutsuz, bunalımda hissetme durumudur.

Kültürel asimilasyon da kişilerin asimile olması anlamındadır. Kendi kültürünü yitiren kişinin , diğer baskın kültür normlarını kabullenmesi ve ona uygun yaşaması anlamına gelmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.