Netteki Blog

Kelime-i Şehadet ve Anlamı Nedir?

28.02.2023
222
Kelime-i Şehadet ve Anlamı Nedir?

İslam’ın ilk şartı olan “kelime-i şehadet” yani şahitlik edildiğine dair söz. İslam dinin ve Kuran ilk zamanlarında sadece bu kelimeye odaklanmıştı.

Çünkü önce insanların tek bir ilaha tapınmaları ve yalnızca O’na ibadet etmeleri gerekiyordu. O zamanlar Araplarda çok tanrılı ve putperest inançlar hakimdi.

Bu yüzden öncelikle onların reddi ve yalnız, bir ve gerçek olan Allah’a ibadet edilmesi isteniyordu.

Kelime-i Şehadet

“Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü.” Şeklinde okunur. O zamanki Arap toplumunda bunu söylemek Müslüman olmak için yeterliydi. Bu kelimenin anlamıysa:

“Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur, Muhammed (SAV) O’nun kulu ve elçisidir.”

Bu cümleden birçok anlam çıkar. Öncelikle peygamber bile olsa O da Allah’ın (CC) kuludur. Yani peygamber de insandır, kuldur başka bir kutsal varlık değildir.

Aynı zamanda yine bu cümleye göre peygamberin bir elçi olduğunu da kabul edilmiş olunur. Bu elçilik vazifesiyle insanlara iyiyi, doğruyu ve güzeli anlatır.

Ayrıca bu cümleden her şeyi yaratan tek bir ilah olduğu kabul edilir. O ilahtan başka hiçbir ilah olmadığı ve olamayacağı da kabul edilir.

İşte tüm bunları kabul edip buna şahit olmak, bunların varlığı ve doğruluğuna şahit olmak ve delil olarak kendinizi göstererek Müslümanlığın ilk adımı atılmış olunur.

Ancak bazen kelime-i tevhid ile karıştırılır. Kelime-i Tevhid: “La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah” olarak okunur ve anlam olarak Kelime-i Şehadet ile benzer.

Anlamı ise “Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed (SAV) O’nun kulu ve elçisidir” demektir.

Bu iki kelime de İslam dini için çok kıymetli kelimelerdir. Ve Müslüman olmak için ilk şart olarak sunulur. Hatta çoğu ibadetlerde ve teşbihlerde (Dua için yapılan okumalarda) çokça kullanılırlar.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.