Netteki Blog

İnsan hakları ile ilgili kompozisyon çalışması

28.02.2023
676
İnsan hakları ile ilgili kompozisyon çalışması

İnsan Haklarının Ne Kadar Farkındayız?
İnsan haklarının tanımını yapacak olursak, insanlar arasındaki ayrımları kaldıran ve her insanın eşit olduğu görüşünü vurgulayan haklar bütünü olduğunu söyleyebiliriz.

İnsan hakları tüm insanların dini, dili, yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun aynı olduğunu savunur Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 yılında yasalaştırılan bu haklar için İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kabul edilmiş, dünyaya ilan edilmiştir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin yayınlandığı tarih olan 10 Aralık işte bu nedenle İnsan Hakları haftasının başladığı tarihtir.

İnsanı insan yapan kurallar olarak tanımlayabileceğimiz için aslında 1948 yılı öncesine de gitmek gerekir. 1948 tarihi bunun sadece yazılı kurallara döküldüğü ve yasallaştırıldığı tarihtir. Kişinin özgürce yaşamasını sağlayan bu kurallar, insanı özüyle yaşatır.

İnsan ayrımının sık görüldüğü toplumlar günümüzde hala vardır. Fakat geçtiğimiz yıllara bakarsak özgürlük fikri arttıkça insanlar hak ve eşitlik kavramları üzerinde daha çok düşünmeye başlamışlardır.

Bununla ilgili yapılan mücadelelere gün geçtikçe herkesin katılması da özellikle 19.yüzyılda bir çok ülkeyi etkilemiştir.

1789 senesinde gerçekleştirilen Fransız İhtilali’nden sonra Avrupa’da yaygınlaşan özgürlük düşüncesinden sonra insan hakları da kabul edilmiştir.

İnsan hakları beyannamesinde 30 madde bulunur. İnsanı değerli kılan bu maddelerin bazıları oldukça önemlidir. İlk maddede bütün insanların hür ve eşit bir şekilde doğduğundan bahsedilir.

Diğer maddede tüm insanların cins, din, ırk, renk, siyasal ve diğer ayrılıklar gözetmeden tüm özgürlüklerden yararlanma hakkı olduğu da yazmaktadır.

Yasalar önünde tüm insanların eşit olduğunu kabul eden insanlık bildirgesi aynı zamanda hiç bir insana işkence, zulüm ya da onu kıracak cezalar verilmemesi gerektiğini de belirtir. Can güvenliğini sağlamak tüm insanların hakkıdır ve herkesin yaşama hakkı vardır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.