Netteki Blog

İnsan hakları haftası ile ilgili yazı

28.02.2023
225
İnsan hakları haftası ile ilgili yazı

İnsan Hakları Haftası Sayesinde İnsanlar Haklarını Öğrenebiliyorlar
Bütün insanlar doğumlarından itibaren eşit ve özgürdürler. İşte bunu vurgulayabilmek amacı ile her sene 10 aralık gününü içine alan hafta insan hakları haftası olarak kabul edilir ve tüm dünya tarafından kutlanır.

İnsan haklarının 10 aralık olarak belirlenmesinin sebebi ise insan hakları evrensel bildirgesinin 10 aralık 1948 yılında kabul edilmiş olmasıdır.

İkinci dünya savaşından sonra ülkeler toplanarak insan haklarının ve özgürlüklerinin oldukça kutsal bir şey olduğunu belirledi ve bundan dolayı da bir insan hakları bildirgesi oluşturdu.

Çok eski zamanlardan beri süre gelen boyundurluk altına almak kölelik gibi sistemler insanların özgürlüklerini kısıtlayıcı birer unsurdur.

İşte zaman içinde tüm ülkeler bunu anladı ve sömürge kölelik ve boyundurluk gibi durumlar ortadan kalkarak her insan eşit olarak görülmeye başlandı.

Çünkü insanlar eşit bir şekilde doğarlar ve de bunun yanında özgür ve onur bakımından da eşit bir şekilde hayata başlarlar.

Bundan dolayı bir insan başka bir insandan daha özgür ya da daha onurlu değildir. İşte bundan dolayı insanlık tarihinde yapılmış olan eski olumsuz düşünceler ve olaylardan ötürü insan hakları evrensel bildirgesi yayımlandı.

Bunun üzerine de her senenin 10 aralık gününü içine alan hafta insan hakları haftası olarak kutlanmaya başlandı.

Ülkemizde ders kitaplarında da yer almakta olan bu durum üzerine ilk öğretim gruplarında çeşitli yazılar yazılır ve şiirler okunur.

Küçük yaşlardan itibaren insanların eşit olduğu tüm çocuklara vurgulanır. Bu insan hakları haftası sayesinde daha barışçıl bir dünya yaratılmaya çalışılmak ile birlikte insanlar arasındaki sevgi ve dostluk kavramları da daha çok arttırılmaktadır.

Küçük yaştan itibaren öğrenmiş olduğumuz bu kavram sayesinde her insanın eşit olduğunu bir kez daha vurgularız.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.