Netteki Blog

İkili Erkek İsimleri ve Anlamları

28.02.2023
250
İkili Erkek İsimleri ve Anlamları

İkili isimler özellikle 2000li seneler içerisinde çok fazla popülerliğe sahip olmaya başlayan noktalardandır. Kişilerin dikkat etmesi gereken asıl nokta aslına bakılırsa bu trendin arkasında bunan nokta kesinlikle hem kayınpederin ya da kayınvalidenin isimlerinin yanına modern bir ismin de eklenmesi ile ortaya çıkmaktadır.

Bunun yanı sıra kişilerin ikili isim ile elde edecekleri modern görünümün ve gelenekselliğin bir odak noktası olacağı akılda tutulması gereken noktalardandır.

Kişilerin erkek çocuklarına koyabilecekleri ve erkek çocuklarına geleceğe adım atmaları için koyabilecekleri isimlerden bazıları;

Ali kemal; her iki isim de hem geleneksel hem de modern yapıyı içerisinde bulundurmaktadır. Ali dört halifenin dördüncüsü olan kişidir aynı zamanda peygamberimizin damadı olarak da akıla tutulması gerekmektedir. Kemal ismi ise kamil isminden türemiştir. Olgun ya da olgunluk çağı manasını da akılda bulundurmak gerekmektedir.

• Alp Eren; bu isim eski Türk kültürünün odak noktalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Türk İslam sentezi kapsamında muhteşem bir savaşçı ve İslam ülküsü ile cihangirliğe erişmeye çalışmasını sağlamaktadır. Erkek çocuklarınıza bu isimleri çok rahat bir biçimde aklınızda bir şüphe olmadan verebilirsiniz.

• Ali Can; modern isim ile geleneksel ismin iç içe bulundurması manasına gelmektedir. Ali ismi yukarıda anlatıldığı şekildedir. Can da yaşam öz ve ruh manasını içerisinde bulundurmaktadır.

• Can Berk; bu isim içerisinde kişilerin elde edecekleri genel anlamın kesinlikle güç ve sağlam karakter manasına gelmektedir.

Bu isim dalları kapsamında kişilerin çocuklarına muhteşem ve huzurlu bir gelecek elde edilmesi için yukarıda bulunmuş olan isim maddelerini kullanıma alabilirsiniz. Kızlar içinde erkekler için de Kuran-ı kerim bir rehber sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Abdul Hamit: Hamd edilenin kulu. Herkes tarafından övülen ve hamde tek layık olan Allah’ın kulu. Ayrıca bk 11: Hamid

Abdullah Emir:  Allah’ın kulu. peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.a)’in babasının adıdır.Hz. Abdullah (a.s). Emir ismi: Buyruk, komut anlamına gelir

Ahmet Salih:   Övülmeye layık, övülmüş. Elverişli, iyi, uygun, yakışır.

Ahmet Taha: ahhet, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.a)’ın isimlerinden birisi taha ise Kur´an-ı Kerim’in yirminci surenin adı. Taha suresi.

Ali Emin: ali ismi, Yüce, ulu, yüksek. Manasına gelir. Kuran’da bir çok ayette geçer. Örn: Bakara 49. ve Rad 9. ayetler.   Emin ise, İnanılır, güvenilir manasına gelmektedir.

Ali Hamza: Şanlı kimse.   Heybetli, azametli demektir.

Alp Yiğit: Yiğit, kahraman, cesur, bahadır kimse. Güçlü, yürekli, kahraman, alp.

Çağan Kaan: Kalın ve kuvvetli deve kösteği. Hanların hanı, hükümdar.

Emir Kaan: kaan, tarihte Çin ve Moğol hükümdarlarına verilen ad. Emir ise Buyruk, komut. Manasına gelir.

Kaan Mert: Özü sözü doğru olan kişilere mert denir. Moğol hükümdarına ise kaan denir

İsmail Hakkı: Hz. İbrahim (a.s.)’in oğlu. İbrahim (a.s.) O’nu Allah’a kurban olarak adamış ve sözünde durmak için harekete geçmiştir.Fakat Allah (c.c.) O’nu son anda Cebrail aracılığıyla durdurmuş ve bu imtihanı kazandığını bildirmiştir.

İsmail (a.s.) Kur’an’da ismi geçen peygamberlerdendir ve babasıyla beraber Ka’be’yi inşa etmişlerdir. Kuran’da birçok ayette geçer. Örnek: Bakara 125 ve 127. ayetler. Hakkı ise, Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. Bir kelimedir isimdir.

Mehmet Hakan: Övülmüş. Hz. Muhammed’in adlarından birisi mehmettir.  Hakan ise Osmanlı padişahlarına verilen unvan.

Muhammed Ali: Övülen ve çok yüce kişi. Tek vücut, aklın nuru. Kuran’da Muhammed ve Ali isimleri ayrı ayrı geçmektedir.

Muhammed Emin: Güvenilir kimse anlamına gelir.  Peygamberimize güvenilir olduğundan dolayı bu ismi vermişlerdir

Osman Tuğra:  Osman ismi, Bir tür kuş ya da ejderha. oy denilen, kazdan büyük bir kuşun yavrusu / Ateş gibi adam (Odman= Od +Man) Üçüncü İslam halifesi Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk hükümdarı.

Osman Gazi. Anlamlarına gelir.  Tuğra ismi ise,  Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret.     Mühür.

Ömer Ali: ömer ismi, Yaşama, yaşayış, hayat, canlılık. İslam Devleti’nin II. Halifesi Ömer b. Hattab. Anlamlarına gelir. Ali ise, Orun bakımından en üstün. Manasına gelir.

Taha Emre: Kur´an-ı Kerim’in yirminci surenin adı. Taha suresi. Emre ise Âşık, tutkun. Halk şairi ve kardeş manalarına gelir.

Yakup Emir: Yakup, Bir peygamber adı. Hz. Yakup (as) İbr. Takip eden, izleyen Erkek keklik. Emir ise kumandan, buyruk ve Bir kavim, aşiret veya ülkenin başı manalarına gelir.

Yusuf Bilal: Yusuf bir peygamber ismidir ve kuranda geçer. İnleyen, ah eden manalarına gelir.  Bilal ise ilk ezanı okuyan efendimizin en yakınlarından birisidir.

Yusuf Emre: Hz. Yakub (a.s.)’ın oğlu olan peygamber Hz. Yusuf.  Emre ise arkadaş dost ve kardeş manalarına gelir.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.