Netteki Blog

İbn-i sina kimdir kısaca

28.02.2023
195
İbn-i sina kimdir kısaca

İbn-i Sina modern tıbbın kurucu olan bir tıp ve felsefe bilim insanıdır. Tüm dünyada oldukça ünlü ve tıp adına dünyaya büyük şeyler katmış bir alimdir.

Türk ya da Fars asıllı olan İbn-i Sina Samanoğulları Saray katibi Abdullah Bin Sina’nın oğlu olarak Özbekistan Buhara yakınlarında Afşana Köyü’nde dünyaya gözlerini açmıştır. M.S. 980 senesinde doğmuştur.

İbn-i Sina tıp ve felsefe hakkında birçok eser kaleme almış dünyanın en büyük alimlerinden biridir. Tüm dünyada ‘’Büyük Üstad’’ olarak bilinir. Yaklaşık 200’e yakın kitabı bulunmaktadır.

En önemli ve en ünlü kitabı ise El- Kanun fi’t- Tıb ( Tıbbın Kanunu)’dur. Bu kitap tüm dünyada tıp dünyasında oldukça önemli bir yere sahiptir.

Avrupa tarafından da Orta Çağ modern tıbbının kurucusu olarak tanınır. Çoğu yerde bu eser ders kitabı olarak okutulur. Örneğin Avrupa’da tam 7 asır boyunca El- Kanun fi’t- Tıb ders kitabı olarak okutulmuştur.

Bugün hala bu kitabın içindeki ayrıntılar ve gizemler çözülmeye, tıpçılar tarafından anlaşılıp uygulanmaya çalışılır. Aradaki kuşak farkını da hesaba katacak olursak İbn-i Sina’nın ne kadar büyük bir tıp alimi olduğunu anlayabiliriz.

İbn-i Sina’nın yaklaşık 450 tane makalesi bulunmaktadır. Bu makalelerin hepsi günümüze ulaşamamıştır.

Yaklaşık 250’ye yakın bir sayıda makale günümüze kadar gelmiştir. Bu eserlerin hepsi tıp hakkında makaleler değildir.

İbn-i Sina felsefe ile ilgili de yaklaşık 40 makale yazmıştır. En önemli iki kitabı El- Kanun fi’t-Tıb ve Kitabü’ş- Şifa’dır. Bu kitaplar birçok ortaçağ üniversitesinde ders kitabı olarak okutulmuştur.

İbn-i Sina tıp eğitimini Kuşyar isimli bir hekimden almıştır. Bunun yanında saray katibi olan babasından, Natili ve İsmail Zahit isimli dönemin ünlü bilginlerinden eğitimler almıştır.

Bu eğitimler arasında fıkıh, tıp bilimi, mantık, doğa bilim ve sarf bulunmaktadır. Birçok önemli başarıya ve esere imzasını atan bu büyük alim 1037 senesinde İran’ın Hamedan şehrinde hayata gözlerini yummuştur.

Yorumlar
  1. HASAN dedi ki:

    BİLMİM