Netteki Blog

Hz. Nuh Hayatı Kısaca Biyografisi

28.02.2023
283
Hz. Nuh Hayatı Kısaca Biyografisi

Hz. Nuh hayatı hakkında bilgi edinmek isteyenler için hazırlamış olduğumuz bu yazıda Peygamberimizin gönderilmiş olduğu kavim tarafından nasıl inkâr edildiği ve buna karşılık olarak Allah (c.c) tarafından tüm dünyayı etkisi altına alan nasıl bir ceza verildiğini sizlerle paylaşacağız. Bazı kişiler tarafından Hz. Adem’den sonra ikinci baba olarak da tanınan Hz. Nuh daha çok kendisini inkâr edenlere Allah tarafından verilen ceza ile tanınmaktadır.

Hz. Nuh hayatı kısaca değineceğimiz bu yazımızı öğrencilerin ödevlerinde kaynak olarak kullanabileceği gibi hazırlamaya çalışırken bir yandan da Hz. Nuh peygamberi daha yakından tanımak isteyenler içinde bilgilendirici bir içerik olarak oluşturduk. Hz. Nuh biyografisi içerisinde ön plana çıkan olayları ve anları ele alarak oluşturduğumuz bu yazımıza sözü daha fazla uzatmadan geçelim.

Hz Nuh Hayatı

Hz. Nuh Hayatı Kısaca

Hazret-i Adem’in ardından giderek çoğalan insanlar zaman içerisinde birçok yaşam alanı oluşturmuştur. Bu süreçte Allah’ın birliğini ele alan gerçek Tevhit dininden uzaklaşmış ve putlara tapmaya başlamıştır. Putlara tapmaya başlayan insanlara kırk & ellili yaşlarda gönderilmiş olan Hz. Nuh Aleyhi selam peygamber kavmini bu inançtan döndürmek ve tekrardan Allah’ın birliğine inandırmak için 950 yıl boyunca çabalamış olmasına karşın kavmi peygamberimizi inkâr etmişlerdir.

Yüz yıllar boyunca kavmi kendisine inanmaları için çalışan Nuh’a karşı kavimde kendisine inananların sayısı oldukça azdı. Bu süreçte kavimde yetişen çocuklara hiçbir şekilde Nuh’a iman etmemeleri ve her zaman ona zıt giderek savaşmaları tavsiye edilmişti. Erginliğe ulaşıp bir çocuk sahibi olan her baba çocuğuna “Yaşadığı sürece Nuh’a asla inanmayacaksınız.” Şeklinde öğütlerde bulunuyordu. Fikirleri tamamen bozulmuş olan bu kavim, imanı ve yüce Allah’a olan inancı reddedecek şekilde giderek büyüyordu. Bunun farkında olan Nuh Aleyhi Selam, Allah’a kavmi ile ilgili şikayetini şu şekilde dile getirmiştir;

“Rabbim! Yeryüzünde hiçbir inkârcı bırakma! Şayet sen onları bırakacak olursan, kullarını senin yolundan saptırırlar; ahlaksız ve inkârcı bir nesilden başkasını yetiştirmezler. Beni, anamı, babamı, inanmış bir şekilde evime gireni, mü’min erkek ve kadınları bağışla! Zalimlerin ise yalnızca helâklerini artır!” (Nûh, 26-28)

Hz. Nuh Aleyhi Selam’ın bu şikayetini dile getirmesinin ardından Yüce Allah (c.c) peygamberimize şu şekilde emretmiştir;

“Gözlerimizin önünde ve vahyimiz uyarınca gemiyi yap, fakat zalimlerin kurtuluşu için bana yalvarma! Onlar mutlaka boğulacaklardır.!” (Hûd, 37)

Hz. Nuh Aleyhi Selam ve mü’minler tarafından inşa edilen gemi zor şartlara dayanacak şekilde tasarlanmış ve sert ağaçlardan inşa edilmişti. İnşa edilen bu geminin üç katlı olduğu, iki ya da dört sene içerisinde tamamlandığı ve içerisinde ateş yakılarak buharla çalıştığına dair rivayetler bulunmaktadır. İbn-i Abbâs’ın rivayetine göre gemiye içinde bulunulan dönemde yaşayan insanlardan yalnızca 80 kişi binmişti. Âdem Aleyhi Selam’a ait Cebrail tarafından getirilen tabutu da gemiye alınmıştır. (İbn-i Sa^d, I, 41)

Gemi inşasının tamamlanması ve büyük, yıkıcı tufanın gelmesi öncesinde Hz. Nuh (a.s) ve ona inananların yer aldığı gemide ayrıca her canlıdan iki çift yer almaktaydı. Bununla ilgili Âyet-i Kerîmede şu şekilde buyrulmuştur;

“Nihayet emrimiz gelip de fırın kaynadığı zaman Nûh’a; <her şeyden iki çifti, aleyhlerinde hüküm verdiklerimiz hariç aileni ve iman edenleri gemiye bindir!> dedik. Zaten, onunla beraber iman eden pek azdı.” (Hûd, 40)

Geminin tamamlanması ardından gökten durmak bilmeyen yağmurlar yeryüzüne inmeye başlamış, yerden göğe doğru sular fışkırmaya, denizler kaynayıp taşmaya başlamıştır. Sular tüm yeryüzünü kaplamakla kalmamış, dağların tepesini bile aşmıştır. Buna “Tufan” adı verilmiştir ve Tufan olayı olarak anılmıştır. Rivayete göre tufan olayı Hz. Adem’in yaradılışının ardından 2242 sene sonra olmuştur ve 5-7 ay devam etmiştir.

Tufanın kesilmesi ardından yağmurlar durmuş, sular çekilmeye başlamıştır. Hz. Nuh’un da içerisinde bulunduğu gemi Musul civarında “Cudi” olarak adlandırılan dağın üzerine Muharrem ayının onuna denk gelen “Aşura” gününde oturmuştur. Bir diğer rivayete göre kırkı erkek kırkı kadın olmak üzere Allah’a ibadet eden seksen kişi karaya çıkmış ve Allah’a olan inançları, bağlılıkları nedeniyle selâmete ermişlerdir.

Hz. Nuh Aleyhi Selam ve diğer kimselerin çok uzun süre yaşadıkları sıkça görülemez. Yüce Allah ilk insanları hikmeti gereği çok yaşatmıştır. Allah’ın kudretine göre güçlük diye bir şey yoktur. Varlığımızın her anını onun kudreti sayesinde ayakta tutmaktayız. Yüce Allah’ın kudreti olmadan yaşamak bir an olsa dahi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle Yüce Allah dilediği kimseyi uzun ömre kavuşturur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.