Netteki Blog

Hikayenin Özellikleri Maddeler Halinde

28.02.2023
1.737
Hikayenin Özellikleri Maddeler Halinde

Hikaye,Türk Edebiyatı’nda en az bin yıllık bir geçmişe sahip edebi türlerden biridir. Hikayeler ve hikayecilik her dönemde en çok kullanılan sözel sanatlardan biri olmuştur.

Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayların belirli bir olay örgüsü altında, belirli yer ve zamanlarda anlatılması olarak tanımlanabilir.

Yazılan her yazı hikaye özelliği taşımayabilir. Bir anlatının hikaye olarak değerlendirilebilmesi için hikaye özelliklerini barındırıyor olması gerekir.

Hikayelerin Özellikleri

Hikaye içerisinde olay, kişi ve yer unsurları mutlaka bulunmalıdır.

Hikayede anlatılan olaylar ve hikayede geçen kişiler gerçeği yansıtmalıdır. Efsanevi, doğa üstü kahramanlar hikayelerin içinde bulunamaz.

Hikayenin geçtiği yer ve zaman açık bir şekilde belirtilmelidir. Gerçek bir olay üzerine hikaye yazılıyor ise okuyucuya olayın ne zaman ve nerede geçtiği aktarılmalıdır.

Hikayede bahsedilen yerler hakkında betimlemelere, kişilerin psikolojik durumları ve fiziksel özelliklerine yer verilebilir.

Hikayede geçen olay belirli standartlar göz önünde bulundurularak yazılmalıdır. Bu standartlar serim, düğüm ve çözüm olmak üzere üç çeşittir. Üç bölümün de sıralı bir şekilde olmasına özen gösterilmelidir.

Her ne anlatılırsa anlatılsın okuyan herkesin anlayabileceği bir şekilde, yalın ve akıcı bir dil kullanılmalıdır.

İnsanlar okurken zorlanabilecekleri yazılara ilgi göstermeyecektir. Hikayeleri hikaye yapan asıl özellik dinlenmesinde ve okunmasında alınan keyiftir. Karışık bir anlatım okuyucunun okuma hevesini olumsuz yönde etkileyecektir.

Yukarıda sayılan özelliklerin kullanıldığı iki tip hikaye türü bulunmaktadır. Olay hikayesi, çoğunluğun hikaye olarak tanımladığı tür olmaktadır.

Bu tip hikayelerde kahramanlar ve başlarından geçen olaylar belirli bir düzen içerisinde anlatılır. Bu hikayelerde olay kullanılarak verilmek istenen bir fikir vardır.

Diğer hikaye türü ise durum hikayesidir. Bu tarz hikayelerde başlayıp biten bir olay bulunmaz. Günün herhangi bir anından kesitler, çoğunlukla kişinin bakış açısından yorumlanır.

Olaydan ziyade kahramanın duygu ve hayallerinden bahsedilir. Olaylar bir sonuca bağlanmadığı için okuyucunun hayal gücüne bırakılır.

Yorumlar
  1. şilan dedi ki:

    güzel…

  2. şilan dedi ki:

    güzel yardımcı oldu…