Netteki Blog

En Güzel İkili (Çift) Kız İsimleri ve Anlamları

28.02.2023
1.516
En Güzel İkili (Çift) Kız İsimleri ve Anlamları

Kızlara isim seçmek belki de erkek çocuklara isim seçmekten çok daha zor bir sistemi içerisinde bulundurmaktadır. Kızlara konulabilecek olan isim örneklerinin başında şu biçimde sıralanmaktadır;

Zehra; bu isim kızlarınıza içinizde büyük bir huzur ile koyabileceğiniz isim örneklerinden bir tanesidir. Manası ise beyaz yüzlü açık aydınlık yüzlü manasına gelmektedir.

Zambak; aslına bakılırsa bu isim hem çok aşina olduğumuz hem de kızlara en ok konulan noktalardan bir tanesidir. Zambak beyaz ve uzun boylu çiçek türlerinden bir tanesidir.

Belinay; cennet içerisinde bulunan peygamber çiçeği manasına gelmektedir.

Zekiye; geleneksel dönem içerisinde belki de en çok tercih edilen noktalardan biri olan zekiye zeka sahibi manasına gelmektedir. Kadınlara verildiği versiyonu olan zekiye erkeklere verildiği zaman da zeki olarak çevrilmektedir.

Zeliha; bu isim de geleneksel döneme ait olan isimlerden bir tanesidir. Su perisi manasına gelmektedir. Türkçe kökenli olmamasına rağmen kişilerin kızlarına koymayı tercih ettikleri isimlerden bir tanesidir.

Bu isimleri koyarken çocuklarınızın ilerde sosyal yaşantısını etkileyecek bir aşamaya da sahip olduğunuzun arkında olmalısınız.

En güzel kız isimleri denildiği zaman akla gelen bu örneklerin yanı sıra farklı disiplinleri ortaya koyarak isim koyma imkanını elde edebilirsiniz.

Sizin için en önemli olan noktalarda biri bu işlemler sırasında kesinlikle çocuğun ilerleyen zamanda asla rahatsızlık duymayacağı bir isim ile taçlandırılmalarıdır.

Örneğin modern zamanda farklı uzak doğu yaklaşımları ile ya da harflerin numerik simgeleri ile adlandırılmaları da mümkün olan noktalardan bir tanesidir.

Kişilerin bu konuda rehber olarak kullanabilecekleri noktalardan bir diğeri de kesinlikle Kuran-ı kerimdir.  Hatta ülkemizde her zaman rehber benimsedikleri nokta Kuran-ı kerimdir.

EN GÜZEL İKİLİ KIZ İSİMLERİ VE MANALARI

Alev Ceren :  Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili.  İyi koşan, biçimli at. Toprak küp.

Aleyna Yıldız :  Kuran’da “üstümüze bela sıkıntı aksın” anlamında kullanılmıştır. Talihi güzel olan hükümdar.

Aliye Zeynep:   aliye Kuran’da geçer (Duhan 31, Hud 82, Hicr 74).  Yüksek, yüce. Anlamına gelir. Zeynep ise,  Değerli taşlar, mücevherler. değerli olan her şey manasına gelir.

Alya Beren: alya; Yüksek yer, yükseklik.demektir, beren ise; Güçlü, kuvvetli. Akıllı. Tanınmış. Kadife kumaş

Ayşe Badenur:  ayşe; Rahat yaşam süren, bolluk içinde yaşayan. Bade ise, Tasavvuf edebiyatında “Aşk” manasında da kullanılır.

Bengi Su:  Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağladığına inanılan bir su, abıhayat.

Bengü Seda:  bengü;     Sonu olmayan, hep kalacak olan, sonsuz, ebedî.    Mutluluk. Seda ise;        Ses.     Yankı. Manasına gelir

Beray İrem :  beray; Ay’ın en ışıltılı, en parlak hali. İrem isminin Kur’an’daki anlamı: İrem bahçesi.

Berna Naz:     Genç, körpe.   Yiğit.  Naz ismi ise; Kendini beğendirmek için yapılan davranış, cilve.

Betül İkbal:   Namuslu, temiz kadın.  Baht açıklığı.  Arzu, istek.

Beyza Bergin: Çok beyaz, daha ak; çok temiz, lekesiz. Sağlam, güçlü, kuvvetli.

Bilge Zeynep: Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse. Zeynep, Arapça Zeyneb isminin Türkçe’ye yerleşmiş hali. Zeyneb isminin Arapça’daki anlamı ‘babasının süsü’ demektir.

Cansel Gönül:   Özü taşkın olan kimse. Yürekte varsayılan sevgi, istek gibi duyguların kaynağı.

Cansu Bilge : Can suyu, yaşam veren su. Sevgili, sevimli. Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse.

Cemre Can : Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en son toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükseliş. Ruh. Güç, dirilik.

Ceren Aylin : Halk ağzında “ceylan” anlamına gelir. Aylin ise; Ayın ve bazı yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, hale.

Damla Nihan : Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda su vb. sıvı. Nihan ismi anlamı ise;    Gizli, saklı.     Sır, giz.

Deniz Gamze : Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu, büyük su kütlesi.     Çok bol. Süzgün ve yan bakış.  Çenedeki veya yanaktaki çukurluk.

Deniz Gökçe :   gökçe ismi   Güzel, gösterişli kimse.     Melek.     Mavi gözlü kimse.  Denizi zaten biliyorsunuz.

Dila Şimal :  dila ismi;   İçten gönülden seven. Ey gönül!  Şimal ismi ise;   Sol taraf, sol yan.     Yön olarak Kuzey     Kuran’da Kehf 17-18. ayetler, Sebe 15. ayet ve Kaf 17. ayette geçmektedir.

Duygu Deniz : Kimi nesne, olay veya kişilerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim, his.     Duyulan, işitilen, hissedilen şey.

Ebru Eylül : Kaş.  Kâğıt süslemeciliğinde kullanılan, mottifli boyama yöntemi.     Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. Yılın dokuzuncu ayı Sonbahar mevsiminin ilk ayı.

Ecem Gülçin :  Kraliçem, benim sultanım. Gül toplayan, gül devşiren.

Eda Nur : 1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek. Işık saçan nazlı ve cilveli güzel.

Elif Naz :  elif ismi;  Arap alfabesinin ilk harfi. Ebced hesabında değeri birdir.     İnce uzun boylu kız.     Alışmış, alışkın.  Musikide “la” notasını ifade için kullanılır.     Ülfet eden, dost, tanıdık.  Naz; nazlı cilveli

Fatma Eda : Sütten kesme, çocuğunu sütten kesen kadın. Hz. Muhammed’in (s.a.a.) ilk eşi Hz. Hatice’den (a.s) doğan kızının adı. Orjinali Fatıma’dır.  Eda isminin anlamı ise;      Davranış, tavır.     Naz, işve.     Kurum, caka.     Alınan şeyi geri ödeme.     Bir vazifeyi yerine getirmek     Kuran’da Bakara 178 ve Meryem 59. ayetlerde geçer.

Fatma Reyyan : Hz. Muhammed’in (s.a.a.) ilk eşi Hz. Hatice’den (a.s) doğan kızının adı.Orjinali Fatıma’dır.  Reyyan isminin anlamı ise; Suya kanmış, suya doymuş.

Firdevs İrem : Cennet, cennet bahçesi.     Bostan, bahçe.     Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir ( Kehf 107, Mü’minün 11)  irem anlamı: Cennete benzetilerek yapılan bahçe.

Gizem Gülşah : Aklın erişemediği veya çözülemeyen şey, sır.  Gül dalı. Güllerin şahı.Varaka’nın sevgilisi, masal kadın.

Gökçe Ceren :   Güzel, gösterişli kimse. Melek. Mavi gözlü kimse. Halk ağzında “ceylan” anlamına gelir.     Moğolca ceylan anlamına gelir.

Gül Banu : Gül gibi güzel kadın.

Gül Deniz : Deniz gibi coşkulu güzel.

Hacer Ebru :  hacer ismi: Taş, kaya. Hz.İsmail Peygamber’in annesinin adı. Ebru ismi ise;      Kaş.     Kâğıt süslemeciliğinde kullanılan, mottifli boyama yöntemi.     Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu.

Hande Nur :    Gülüş, gülme. Açılış, açılma.

İdil Beste :   Volga Nehri’ne Türklerin verdiği isim.  Aşkla ilgili olup köy ve kır yaşayışını anlatan kısa şiir veya yazı.   Küçük ve şairane resim.  Yun. İçten ve saf aşk.

İnci Mine :   Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı.     İnce ve parlak nakış.     Çiçekleri başak durumunda, alacalı, mavi veya menekşe renginde, ıtırlı bir bitki.

İrem Gül :  Eşi benzeri olmayan, özel ve heybetli olan. Gül çiçek demek

Kübra Buse : Kübra ismi; En büyük, çok büyük olan . Hadicetü’l-Kübra: Hz. Peygamberin ilk hanımı.     Kuran’da Necm Suresi 18. ayet, Taha 23. ayet ve Duhan 16. ayette geçer. Buse ismi ise; Öpücük, öpme, öpüş, öpüşmek.

Leyla Betül :   Gece.  Saçları gece gibi simsiyah olan kadın.   Arabi ayların son gecesi. Namuslu, temiz kadın. Allah’ın emri

Medine Berrak : Kent, şehir.  Hicaz’da Hz. Muhammed’in türbesinin bulunduğu şehir.     Kuran’da geçmektedir (Kehf 82). Duru, temiz, aydınlık, açık.

Melike Banu :   Kadın hükümdar.   Padişah karısı. Kuran’da geçmektedir (Bakara 246).      Kadın, hatun, hanım.     Prenses.     Hanımefendi.     Gelin.

Melis Nur :      Bal, tatlı şey, sevgili, can.     Bal arısı.     Çayır, çayırlık.     Oğul otu. Nur gibi

Merve Naz : akıl taşı. Mekke’de bir dağın adı olup hacılar, Merve ile Safa arasında Sa’y ederler yani 7 defa gidip gelirler. Kur’an-ı Kerim’de bakara suresi 158. ayet’te geçmektedir. Naz ise nazlı cilveli anlamına gelir

Naz Ela : Kendini beğendirmek için yapılan davranış, cilve.  Bir şeyi beğenmiyormuş gibi gözükme. Şımarıklık.  Gözde sarıya çalan kestane rengi. Arapçada (e lâ ) “değil mi, (öyle) değil mi” gibi bir ek.Anlamsızdır.

Nazlı Can : Nazlı kimse. Nazlıcan isminin Kur’an’daki anlamı: Nazlıcan ismi Kuran’ı Kerim’de geçmemektedir.

Nil Banu : Mavi, lacivert  Mısır’dan geçip Akdeniz’e dökülen nehir. Kadın, hatun, hanım.     Prenses.   Hanımefendi.     Gelin.

Öykü Naz :      Ayrıntılarıyla anlatılan olay. Hikâye. nazlı

Özlem Ceren :  Bir kimse veya bir şeye duyulan aşırı görme, kavuşma arzusu, hasret.     Bir şeye karşı duyulan istek, meyil.  Halk ağzında “ceylan” anlamına gelir.     Moğolca ceylan anlamına gelir.

Pelin Çiçek : Bileşikgillerden, yapraklarında acı, ıtırlı bir madde bulunan, hekimlikte ve içki yapımında kullanılan bir bitki.

Rabia Nur :  Dördüncü. Saatteki salisenin altmışta biri. Tanzimat’tan sonra memurlukta bir rütbe.     Ünlü kadın mutasavvuf.

Seçil Eda : Benzerlerin arasından seçil, beğenil, üstün ol, sevgi ve saygı gör” anlamında kullanılan bir ad. Alınan şeyi geri ödeme.

Seda Nur : Ses ve ışık, parıltı.

Seher Naz : Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı. Kuran’da Kamer Suresi 34. ayette geçer.

Şeyda Nur : Sevgisi nedeniyle çılgına dönmüş güzel.

Tuğçe Nil : Cennetteki Tuğba ağacı’nın dallarına verilen a

Yağmur Nur : Gökten damlalar halinde düşen su.

Yonca Dilek : Başak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor renkli, çayır bitkisi.

Zeynep Büşra : Değerli taşlar, mücevherler. değerli olan her şey Müjde, sevinçli haber.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.