Netteki Blog

Demokrasi Haftası İle İlgili Yazı

28.02.2023
277
Demokrasi Haftası İle İlgili Yazı

İnsan Hakları ve Demokrasinin Önemi
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisi yayınlanmıştır. Her yıl 10 Aralık tarihinden başlayan bir haftalık süreçte İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası olarak kutlanır.

İnsanlar arasında ırk, din, renk ve yaş cinsiyet ayırımı yapılmadan saygı, sevgi, dostluk duygularını geliştirmek ve insanın insan gibi yaşama haysiyetine sahip olması gereken hakların hepsine insan hakları denmektedir.

İnsan hakları kişiyi özgürce yaşatacak kurallardır ve bu kurallar insanı insan gibi yaşatmak için kabul edilmiştir. İnsan hakları sadece 10 Aralıkta başlamış bir olgu sayılmaz.

Dünyanın kurulduğundan itibaren insan haklarına saygı her çağda zamana uygun olarak gösterilmiş bir olgudur. Tarihler boyunca kullara kulak etmek, köle hayatı yaşamak, işkencelere maruz kalmak insanlığın yaşamış olduğu dramdır.

Bu olguların dayanılmaz olduğu dönemlerde insanlar hoşnutsuzluklarını ortaya koyma gereği duydular. Halkın hoşnutsuzluğunu dile getirdiği yıllardan biri de 1215 yılında İngiltere’de meydana geldi.

Krala karşı haklarını savunmak isteyenler bir araya geldi ve kral anlaşma metnini olan anlaşma metnini kabul etti. Sözden öte geçilerek hazırlanan özgürlükler belgesi kabul edilmiş oldu. Metne dökülen anlaşmaya göre insanların kısıtlanamayacak hakları güvence altına alındı.

İnsanlar eşit haklara sahip olarak yaşamaları fikri daha sonra 1776 yılında Amerika’da yayınlanan bağımsızlık bildirisiyle de pekiştirildi.

Bir başka insan hakları çalışması da Fransız İhtilali zamanında yapıldı ve 1789 yılında da İnsan hakları bildirisi yayınlanarak bir kez daha insan haklarının ne kadar önemli olduğunu ve herkesin eşit olduğu kabul edilmiş oldu.

Yapılan bütün çalışmalar insanların daha çağdaş yaşamak istemesinin birer ürünüdür. İnsan haklarının amacı insanın kendisi değil yasalarla eşit olarak hiçbir ayırım olmadan korunması amaçlanmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.