Netteki Blog

Cennet için okunacak dualar

28.02.2023
270
Cennet için okunacak dualar

Cennet duası en büyük ve en güçlü dilek duası olarak bilinmektedir. Kişilerin herhangi bir zorluk karşısında, herhangi bir dilekleri için yüce Allah’a yapılan bu dua ile dileklerin gerçekleştiği, sıkıntılardan kurtulmalarının sağlandığı rivayet edilmiştir.

Özellikle hayırlı bir iş için iyi niyet ve saf bir kalp ile edilen bu duanın Allah tarafından karşılıksız bırakılmayacağı belirtilmektedir.

Dilek duası olması neden ile kişilerin sadece yüce Allahtan dileklerini dilemeleri ancak diledikleri bir husus da çok ısrarcı olunmaması önerilmektedir.

Çünkü dilekte bulunulan bir konu daha sonra şer de olabilir. Onun için dilekte bulunup bu işin hayır işini Allaha bırakmak gerekmektedir. Bu nedenle cennet duası oldukça büyük bir öneme sahiptir.

cennet için okunacak dualar:

DUA 1

Allahümme innî es’elükel cennete ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Ve e’ûzü bike minennâri vemâ karrebe ileyhâ min kavlin ve amel.

DUA 2

Allahümme ente Rabbi lâ ilahe illâ ente. Halakten’ı ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü. Ebûü leke bi ni’metike ve ebûü leke bi zenbî fağfir li fe innehü la yağfirü’z-zünübe illa ente. E’ûzü bike min şerri mâ sana’tü

Türkçesi: Ey Allah’ım! Benim Rabbim Sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben, Senin kulunum. Ben gücümün yettiği kadar Senin ahdin ve vaadin üzere sabitim. Ben Senin ihsan ettiğin nimetlerini itiraf ediyor, günahlarımı da kabul ediyorum. Öyleyse beni mağfiret eyle. Şu muhakkak ki, günahları Senden başkası bağışlayamaz. Ben yaptığım şeylerin şerrinden Sana sığınıyorum

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.