casino siteleri
levent escort kozyatağı escort küçükçekmece escort maslak escort mecidiyeköy escort
casino siteleri slot siteleri
Netteki Blog

Beraat Gecesi Duası Berat Kandilinde Okunacak 3 Yasin ve Duası. Abdullah Sert

17.03.2022
29
Beraat Gecesi Duası Berat Kandilinde Okunacak 3 Yasin ve Duası. Abdullah Sert[ SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI DA TAKİP ETMEYİ UNUTMAYIN ]

Instagram:
https://www.instagram.com/medineli

Facebook:
https://www.facebook.com/medineli038/

Twitter:

Youtube:
https://www.youtube.com/medineli

Telegram:
https://t.me/medineli

Etiketler:

Yorumlar
 1. Halime Bostan dedi ki:

  Аллаh разы болсун!

 2. Nuri Yalçhın dedi ki:

  Amin bizde dua ediniz hocam bir

 3. Ay Yıldız dedi ki:

  Amin Hocam Allah razı olsun

 4. Ebru Yıldırım dedi ki:

  Allahümme yâ zel menni velâ yümennü aleyhi yâ zel celâli vel ikrâmi yâ zettavli vel in’am. Lâ ilâhe illâ ente zahra’l-lâci’îne ve cârul-müstecîrîne ve e’mânel-hâifîn. Allahümme in künte ketebtenî ındeke fî ümmil-kitabi şakıyyen ev mahrûmen ev matrûden ev mukteran aleyye firrizkı femhu. Allahümme bi fadlike şekâvetî ve hırmânî ve tardî ve ıktâra rızkî ve esbitnî ındeke fî ümmil kitâbi se’ıden merzûkan müveffekan lilhayrâti feinneke kulte ve kavlikel hakku fî kitâbikel münzeli alâ lisâni nebiyyikel mürseli. Yemhullahü mâ yeşâü ve yüsbitü ve ındehü ümmül-kitâbi. İlâhi e’azami fî leyletin-nısfî min şehri bittecellil-e’azami fî leyletin-nısfî min şehri şa’banel-mükerramilletî. Fîhâ yüfraku küllü emrin hakîm. Ve yübramü entekşife annâ minel belâi mâ na’lemü ve mâ lâ na’lemü vemâ ente bihi e’alemü inneke entel e’azzül ekramü ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedinil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem.(veya ayni dua biraz değişik şekliyle şöylede okunabilir. BismillâhirrahmânirrahimAllâhümme yâ zel menni velâ yümennu aleyhi yâ zel celâli vel ikrâmi yâ zet-tavli vel in’âmi lâ ilâhe illâ ente zahra’l-lâci’îne ve cârel müstecirine ve enel hâifine Allâhümme in künte ketebteni indeke fi ümmil kitâbi şakiyyen ev Mahru-men ev matrûden ev mukadderen aleyye firrızkı femhullâ-hümme bi fadlike şekâveti ve hırmâni ve tardâ ve iktare rızkı vesbitni indeke fi ümmil kitâbi saiden merzûgan muvaffagan lil hayrâti feinneke gulte ve gavlükel hakku fi kitâbikel münzeli alâ lisâni nebiyyikel mürseli yemhullâhü mâ yeşâu ve yüsbitü ve indehu ümmül kitâbi ilâhi bitecellil a’zami fî leyletin nısfı min şa’bânil mükerremilleti yüfregu fîhâ küllü emri hakîmin ve yübremü en tekşife annâ minel belâi mâ na’lemü ve mâ lâ na’lemü ve mâ ente bihi a’lemü inneke entel eazzül ekremü ve sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem

 5. •°•setsuko•°• dedi ki:

  0:35

 6. b.... dedi ki:

  Hocam yatsı namazindan sonra okusam olur mu geç fark ettim

 7. Safiye Alagöz dedi ki:

  ALLAH CC razı olsun sizden ebeden ve daimen hocam

 8. Anka Mitkova dedi ki:

  Aminn, inşallah Allah herkese kabul etsin, sizde Allah razı olsun, tüm musulman kardaslar Hayirli Kandile rahmetli

 9. atr kn dedi ki:

  Allah razı olsun hocam

 10. Derya Şenkal dedi ki:

  Allah razı olsun..

 11. Aimbot dedi ki:

  Arkadaskar yardim ederseniz cok sevinirim. Simdi yasinin 83 süresini okuyup sonrasinda mi bu duayi okuyacagiz??!

 12. aslıhan ak dedi ki:

  BERAT GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER

  İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre, hikmetli işlerin birbirinden ayırd edilmesi şu şekilde cereyan etmektedir:
  Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. O yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur. Herkesin ve her-şeyin o sene içindeki mukadderatı kaydedilir.

  Rızıkla alakalı defterler Mikail Aleyhisselâma verilir.

  Savaşlarla ilgili defterler Cebrail Aleyhissalama verilir.

  Ameller nüshası dünya semasında görevli melek olan İsrafil'e verilir ki bu büyük bir melektir.

  Ölüm ve musibetlerle ilgili defter de Azrail Aleyhisselâma teslim edilir.

  Fahreddin er-Râzî"nin açıklamasına göre bu defterlerin düzenlenmesi Berat Gecesinde başlar, Kadir Gecesinde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir.

  1⃣“Bismillahirrahmanirrahim
  Allahümme ya zel menni ve la yemunnu aleyhi. Ya zel celali vel ikram. Ya zet tavli vel inam. La ilahe illa ente zahrellacine ve carel müstecirine ve emanel haifin. Allahümme in künte ketebteni ındeke fi ümmil kitabi şekıyyen ev mahrumen ev matruden ev mugatteran aleyye firrızgı femhullahümme bi fadlıke şegaveti ve hırmani ve tardi ve ıgtara rızgı ve esbitni ındeke fi ümmil kitabi seıden ve merzukan ve muvaffagan lil hayrati feinneke gulte ve gavluke’l haggu fi kitabike’l münzeli ala lisani nebiyyike’l mürsel. Yemhullahu ma yeşau ve yüsbitü ve ındehu ümmü’l kitab. İlahi bi’tecelliyyil azami fi leyletin’nısfi min şa’bane’l mükerremi’lleti (fiha yüfragu küllü emrin hâkim)ve yübremü en tekşife anna minel bela i ma na’lemu ve ma la na’lemu ve ma ente bihi a’lemu inneke ente’l eazzul Ekrem. Ve sallalalhu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve sellem.”