Netteki Blog

Baş ağrısını geçirmek için okunacak dua ve sure

28.02.2023
259
Baş ağrısını geçirmek için okunacak dua ve sure

Başınız ağrıdığı zaman Allahtan şifa dilemek için dua edilir. Başınızı ellerinizle ovarak, dualar okuyarak şakaklardan itibaren sıvazlayın ve yukarı doğru çekin.
Dua ederken bu hareketi yaparak yapılan masaj sizi dinlendirir ve okumuş olduğunuz dualar da manevi olarak rahatlatır ve ağrılarınızdan kurtulmuş olursunuz.
Her türlü ağrı ve sızıyı dua okuyarak, Allahtan ağrılarınızı dindirmesini isteyerek giderebilirsiniz. Kuranı Kerim’de yer alan dualardan okuyup üfleyin ve ağrılarınızdan kurtulun.
Manevi huzur ve iç rahatlığı insanı rahatlatır ve huzura kavuşturur. Allahın gücünü hissederek bazı sıkıntılardan kurtulmayı bekleyen insanlar için dualar bir kurtuluş kapısıdır. Allah her zaman onların yanında olur ve varlığını hissettirerek güç verir.

BAŞ AĞRISI İÇİN BU DUAYI OKUYUNUZ:
“Bismillahirrahmanirrahim”
Bismillahi’l-Kerim. Ve e’uzu billahi’l-azim min şerri külli ırkı narin ve min şerri harri’n-nar.
“Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)’ın adıyla;
“Kerim olan Allah’ın adıyla. Her türlü ağrının, yaranın şerrinden ve cehennem ateşinin şerrinden yüce Allah’a sığınırım.”
“Allah her iki cihanda size ve sevdiklerinize sıkıntı yüzü göstermesin.” Amin.

BAŞ AĞRISI İÇİN OKUNACAK SURE
Bismillahirrahmânirrahîm
Resûlullah, Hazret-i Alî’ye buyurdu ki: “Başın ağrıyınca, elini başına koy ve Haşr sûresinin sonunu – Lev enzelnâ’dan itibaren – oku.”
Resûlullah’ın Haşr sûresinin bu kısmını okuduğu zaman, mübârek elini, mübârek başına koyduğu ve: “Ölüm hâriç, bu her hastalığa şifâdır” buyurduğu bildirilmiştir. (Bu ayetler, ayatı hırz dualarının içinde vardır.)
Haşr Suresi 21-24.Ayet
Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim.
21. Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelil-leraeytehû khâşian(m)-mütesaddian(m)-min haşyetillâh. Ve tilkel emsâlü nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn.

22. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. âlimül ğaybi veş-şehâdeti hüver-Rahmân-ür-Rahîm. 23. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El Melik’ül Guddûs-üs-Selâmü’l Mü’minül Müheyminül Azîzül Cebbârül Mütekebbir.

Sübhânallâhi ammâ yüşrikûn. 24. Hüvallâhül khâligul bâriül musavviru lehul esmâül hüsnâ. Yüsebbihû lehû mâ fis-semâvâti vel’ard. Ve hüvel Azîzul Hakîm.

Anlamı:
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile
21. Biz bu Kur’ân’ı bir dağa indirseydik, Allah’ın korkusundan onu baş eğmiş, parça, parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz. 22. O, öyle Allah’tır ki, O’ndan başka tanrı yoktur.

Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. 23. O, öyle Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır.

Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. 24. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.