Netteki Blog

Atatürk İlkeleri Nelerdir? Açıklayalım

28.02.2023
216
Atatürk İlkeleri Nelerdir? Açıklayalım

1. Cumhuriyetçilik
Cumhuriyetçilik ilkesinin en önemli özelliği saçime dayalı olmasıdır. Bu seçim sayesinde halk kendisini, kendi kararı ile yönetmektedir ve egemenlik bu halka aittir. Her türlü karar veya yasak seçim ile belirlenmektedir. Sınıf ayrımı veya cinsiyet farklılığı yönetime katılmaya engel değildir.

2. Milliyetçilik

Milliyetçilik ilkesi, en kısa tabiri ile bütünleştirici bir etkiye sahiptir. Atatürk’e göre bir insanın kökeni fark etmemektedir. İnsan kendini her nereye veya hangi millete ait olarak görüyor ise kimliği aslında odur.

3. Halkçılık

Bu ilkeye göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes: dil,din,ırk fark etmeksizin kanunların önünde eşittir.

Aynı şekilde dil,din ve ırk fark etmeksizin devlet yönetimine herkes eşit olarak katılım sağlama hakkına sahiptir. Bu ilkeye göre sınıf ayrımı yoktur.

4. Laiklik

Laiklik ilkesi ülkemiz için çok büyük bir öneme sahiptir. Bu ilkeye göre ülke,devlet ve hukuk: dini kurallara veya inanışlara göre yönetilmemektedir.

Burada ülkeyi, devleti hatta hukuk sistemini yöneten şey akıl ve bilimdir. Kısacası devlet işlerinin din ile bağlantısı koparılmıştır. Ancak insanlar istedikleri dini ve dini ibadetleri serbest bir şekilde gerçekleştirme hakkına sahiptirler.

5. Devletçilik

Bu ilkeye göre tüm vatandaşlar ekonomi konusunda devlet ile iş birliği yapabilir. Bu ilke, ülkede yer alan ekonomi faaliyetleri için bir düzenlemedir.

Sermaye sahibi olan tüm insanlar ticarete teşvik edilmektedir. Ayrıca özel sektörün bir çok alana girebilmesi anlamına da gelir.

6. İklapçılık

İnklapçılık ilkesinin asıl amacı, ulusumuzun şartlar değişse bile kendini yenileyerek, bilgilenerek çağdaş uygarlık düzeyine erişebilmek hatta o düzeyi aşabilmektir.

Devlete ait olan düzen ve toplumsal yapının geleceğe yönelik olarak yenilenmesi hatta değişimleri kabul ederek kendilerini bu değişime açmaları olarak da tanımlayabiliriz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.