Netteki Blog

Arzu ve dilek ( İstek-Niyet) duaları

28.02.2023
2.163
Arzu ve dilek ( İstek-Niyet)  duaları

Gerçekleşmesi istenilen olaylar için bazen çalışmak ve çabalamak yetmez. İnanmak gerekmektedir. İnandığını ve gerçekten istediğini Allah’ a bildirmek adına arzu ve dilek dualarından yararlanmak faydalı olacaktır. Sağlıklı bir evlat, düzenli bir iş, ev, sadık bir hayat arkadaşı istenilen her şey için arzu ve dilek duaları okunabilmektedir.

Arzu Ve Dilek Duaları Ne Zaman Okunmalıdır?
Dualar bizim her derdimize koşan Allah ile aramızda oluşturulan en güzel bağdır. Allah’ a hatalarımız da bizi affetmesi için dualar ettiğimiz gibi dileklerimizin, arzularımızın gerçekleşmesi için de dualar edebiliriz.

Dua insanın içini ferahlatır ve bu oluşan ferahlık ile insan hedefinde daha rahat ilerleyebilmektedir. Allah’ a yalvarmak, gerçekten içten gelerek istenilen her şeye kavuşmak anlamına gelmektedir. Zaman fark etmeksizin dilediğiniz her zaman, istek ve arzu dualarınızı yapabilirsiniz.

Niyet Arzu ve dilek duaları

1. DUA

Arapça yazılışı: اللهم انى اسءلك بانّى اشهد انّك انت الله الّذى لا اله الا انت الواحد الاحدالصّمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا احدٌ

Okunuşu: Allâhümme innî es’elüke biennî eşhedu enneke entellâhüllezî lâ ilâhe illâ entel vâhidul ehadüs-samedüllezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehû küfüven ehad. (En kuvvetli senetçe budur.)

2. DUA

Arapça yazılışı: يا حىّ يا قيّوم يا بديع السّموات ولارد يا ذالجلال و الاكرم

Okunuşu: Yâ Hayyu, Yâ Kayyûmü, Yâ Bedîusemâvâti vel ard, Ya zel Celâli ve’l İkrâm.

3. DUA

Cuma gününün hangi saatinde olursa bir insan;

Arapça yazılışı: لا اله الا انت يا حنّان يا منّان يا بديع السّموات ولارد يا ذالجلال و الاكرم

Okunuşu: Lâ ilâhe illâ ente yâ Hannânu, yâ Mennânu, yâ Bedias-semâvâti vel ard, yâ zel Celâli ve’l ikrâm…

derse, duâsının kabûl olacağı, hadîs-i şerîfte haber verilmiştir.

4. DUA

Duâdan evvel;

Arapça yazılışı: اللهم انت خلقتنى و انت تهدينى و انت تطعمنى و انت تسقينى و انت تميتنى و انت تحيينى

Okunuşu: Allâhümme ente halaktenî ve ente tehdînî ve ente tut’imunî ve ente teskînî ve ente tumîtunî ve ente tuhyînî

Senâ-i Celîli ile başlamalıdır.

5. DUA

3 KERE “yâ Erhamerrâhimîn” yahud “yâ Rabbî” deyip duaya başlamalıdır.

6. DUA

“Lâ ilâhe illâ ente SÜbhâneke innî küntü minez-zâlimîn” i, yani Yunus Aleyhisselam’ın tesbihini okumaktır.

7. DUA

yasin-i şerifin’in ibtidâsında iki Esmâ-i İlâhi vardır ki, “El-Azîz’ur-Rahîm”, üçüncü sahifesinde iki esmâ vardır, onlar da “El-Azîzü’l-Alîm”. Sâd Suresi’nin iptidâsında da iki Esmâ-i İlâhî vardır ki, “El-Azîz’ül- Vahhâb.” Bir insan, bunların cümlesini bir araya getirir; “yâ Azîzu yâ Rahîm, yâ Azîzu yâ Alîm, yâ Azîzu yâ Vahhâb.” der, duâya öyle başlarsa, duasının kabul olacağı ekâbir-i ümmet tarafından haber verilmiştir. İmâm-ı Suyûtî’nin “Şerhussudûr Nam” kitabının 92’nci sahifesinde bu tür yazar.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) محمّد رسول الله صادق الوعد الامين , “Her kim beher günde 100 defa “Lâ ilâhe illallâhu’l Melikü’l Hakku’l Mübîn” derse, bu Zikr-i Şerîf ona fukaralıktan (fakirlikten) emniyet ve kabîr vahşetinden ünsiyet olur ve cennetin sekiz kapıları kendine açılır.” buyurdular

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.